Stezka středozemím – Střední Povltaví

Stezka Středozemím prochází Středním Povltavím ve čtyřech etapách v celkové délce 90 kilometrů, přičemž po celou dobu zůstává na pravém břehu Vltavy. Tento úsek vede symbolicky ve stopách keltů a vorařů. Spojuje totiž nejenom dvě významná keltská oppida – Závist a Hrazany – které ležely na strategické vodní cestě mezi Čechami a Podunajím, ale zároveň vede po staré plavecké cestě, po níž se voraři vraceli pěšky z Prahy domů.

Continue reading “Stezka středozemím – Střední Povltaví”

Stezka středozemím – Toulava

Stezka středozemím prochází oblast Toulavy mezi Sedlčany a Táborem ve třech etapách v celkové délce 65 kilometrů. Vede přibližně jihovýchodním směrem a zavítá do městeček Vysoký Chlumec, Sedlec-Prčice a Jistebnice. Trasa vede řídce osídlenou krajinou na pomezí středních a jižních Čech a prochází přírodním parkem Jistebnická vrchovina. Tento úsek si užijí všichni, kteří vyhledávají klidné putování a hezkou a přitom málo navštěvovanou krajinu s množstvím drobných památek a zajímavostí.

Continue reading “Stezka středozemím – Toulava”

Stezka středozemím – údolí Lužnice

Na rozdíl od většiny ostatních úseků Stezky středozemím, kde jsme při plánování zvažovali více variant, jsme tady při výběru trasy příliš neváhali. Vybrala jí za nás příroda tím, že vytvořila hluboké údolí Lužnice. Stezka středozemím vede vyjma krátkého úseku v Bechyni po stejné trase jako již zmiňovaná Stezka údolím Lužnice. Připojuje se na ni na rozcestí u Švehlova mostu v Táboře a končí po třech etapách v Týně nad Vltavou. Charakterem cest i krajiny se jedná o naprosto jedinečnou část Stezky středozemím a proto ji také vymezujeme jako samostatný úsek dlouhý 46 kilometrů, který je rozdělen na tři etapy.

Continue reading “Stezka středozemím – údolí Lužnice”

Stezka středozemím – Českobudějovicko

Trasa Stezky středozemím vede z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic ve dvou etapách o celkové délce 42 kilometrů. První etapu, která je svou délkou 28 kilometrů nejdelší ze všech na Stezce středozemím, lze případně rozdělit a přenocovat v tradiční plavecké obci Purkarec. Začátek úseku z Týna jde po stopách plavecké a potahové stezky s mnoha informačními panely, pak se od řeky na pár kilometrů odkloní, aby se k ní opět vrátila v obci Purkarec. Odtud až do cíle v Českých Budějovicích vede trasa převážně po asfaltových chodnících, souběžně se značenými cyklotrasami. Stezka projde kolem zříceniny Karlův Hrádek, vystoupá na Hradiště Baba a přes Hlubokou nad Vltavou a zámek Obora doputuje do centra Českých Budějovic. Díky asfaltovému povrchu a nenáročnému výškovému profilu jde o snadný úsek trasy zvládnutelný i s dětmi nebo s kočárkem. Continue reading “Stezka středozemím – Českobudějovicko”

Stezka středozemím – Českokrumlovsko

Trasa Stezky středozemím vede z Českých Budějovic k nejjižnějšímu bodu ČR ve čtyřech etapách o celkové délce 90 kilometrů. Prvních přibližně 10 kilometrů úseku vede ještě oblastí Českobudějovicka, teprve za obcí Boršov nad Vltavou překračuje stezka hranice českokrumlovského okresu. Trasa se u hradu Dívčí Kámen odpoutává od vltavského údolí a vystupuje na vrchol Kleti, na jedinou tisícovku a tedy nejvyšší bod na celé Stezce středozemím. Z Kleti se trasa vrací k Vltavě a přes Zlatou Korunu vede do Českého Krumlova. Ve druhé polovině úseku pokračuje trasa k jihu proti proudu Vltavy do Rožmberka nad Vltavou a přes Vyšší Brod až ke svému jižnímu konci – k nejjižnějšímu bodu ČR nedaleko obce Studánky.  Continue reading “Stezka středozemím – Českokrumlovsko”

Jižní stezka – Moravskoslezské Beskydy

Trasa Jižní stezky vede od nejvýchodnějšího bodu ČR nejprve přes Jablunkovské mezihoří, nejmenší pohoří v Česku, teprve v Mostech u Jablunkova se dostává na území Moravskoslezských Beskyd, odkud stoupá na Velký a Malý Polom a dále vede pohraničním hřebenem přes Bílý Kříž, sedlo Konečná, vrcholy Bobek a Beskyd do sedla Bumbálka. Úsek Jižní stezky přes Jablunkovské mezihoří a Moravskoslezské Beskydy je dlouhý 52 kilometrů a je rozdělený na 3 etapy.

Continue reading “Jižní stezka – Moravskoslezské Beskydy”

Jižní stezka – Javorníky

Trasa Via Czechia přes Javorníky nabízí jak panoramatické hřebenové úseky s dalekými výhledy, tak i pasáže vedoucí hlubokými bučinami, kde žijí rysi nebo medvědi. Jižní stezka vede od sedla Bumbálka přes Makovský průsmyk, Veľký Javorník, Kohútku, vrch Makyta a Čubův kopec do Střelné. Trasa měří 45 kilometrů a je rozdělena na dvě celodenní etapy s ideálním nocovištěm v oblasti Kohútky. Začátek i konec trasy je přístupný veřejnou dopravou – sedlo Bumbálka a Makovský průsmyk obsluhují autobusy, ve Střelné je rovněž vlaková zastávka.

Continue reading “Jižní stezka – Javorníky”

Jižní stezka – Bílé Karpaty

Trasa Jižní stezky přes Bílé Karpaty měří 110 kilometrů a je rozdělena na pět celodenních etap. Zpočátku stezka přechází oblastí jižního Valašska, kde stoupá na pohraniční vrchol Končitá a přes rozhlednu Královec vede do Valašských Klobouků a dále do obce Brumov-Bylnice. Před Starým Hrozenkovem trasa vstupuje do oblasti Slovácka, kterým pokračuje přes nejvyšší vrcholy pohoří a přírodně nejzajímavější lokality až do cíle úseku v Radějově. I když nejvyšší vrchol, Velká Javořina, nedosahuje ani tisícimetrové hranice, není radno tyto hory podceňovat – přechod hřebene Bílých Karpat patří k plnohodnotným horským výpravám.

Continue reading “Jižní stezka – Bílé Karpaty”

Jižní stezka – Mikulovská vrchovina a Dyjskosvratecký úval

Trasa Jižní stezky prochází Mikulovskou vrchovinou a Dyjskosvrateckým úvalem ve třech etapách, dlouhých celkem 80 kilometrů. Z Mikulova vede trasa přes Pavlovské vrchy a prochází všemi přístupnými vrcholy jejich členitého hřebene. V Dolních Věstonicích Jižní stezka opouští nejzápadnější výběžek Karpat a vstupuje do ploché krajiny Dyjskosvrateckého úvalu, kterou pokračuje přes Drnholec, Hevlín a Dyjákovičky k cíli úseku v Šatově. Úzké a kamenité pěšiny vystřídají za Dolními Věstonicemi polní cesty nebo protipovodňové hráze, po kterých cesta rychle ubíhá.

Continue reading “Jižní stezka – Mikulovská vrchovina a Dyjskosvratecký úval”

Jižní stezka – Českomoravská vrchovina

Trasa Jižní stezky prochází jižním okrajem Českomoravské vrchoviny od východu k západu, poblíž státní hranice s Rakouskem. Na území Vysočiny vstupuje západně od Šatova a dostává se nejprve do podoblasti Jevišovické pahorkatiny. V tomto úseku Jižní stezka sleduje hluboké údolí Dyje s atraktivní krajinou národního parku Podyjí. Za Dešnou vstupuje trasa do Křižanovské vrchoviny, prochází údolím Moravské Dyje a přes vrch a poutní místo Montserrat se dostává do Slavonic. V posledním úseku za Slavonicemi vstupuje Jižní stezka z Moravy na historické území Čech, přechází Javořickou vrchovinu a dostává se do oblasti České Kanady. Tady také Jižní stezka dosahuje svého nejvyššího bodu na Vysočině, kterým je jižní úbočí Jeleního vrchu nedaleko Landštejna (697 metrů). Celý úsek Českomoravskou vrchovinou měří 138 kilometrů a je rozdělen na 6 celodenních etap.

Continue reading “Jižní stezka – Českomoravská vrchovina”

Jižní stezka – Třeboňská pánev

Trasa Jižní stezky prochází přes Třeboňsko v jediné etapě dlouhé 28 kilometrů, která spojuje Chlum u Třeboně a Petříkov. Charakterem jde o lehkou turistiku, vedoucí po značených trasách, především po lesních a polních nezpevněných cestách. Stezka vede z Chlumu u Třeboně přes Chlumeckou rybniční soustavu k Lužnici, kterou překračuje nedaleko známého jezu Pilař. Následně vstupuje do hlubokých lesů, ze kterých se vynoří u osady Bor, těsně mine rezervaci Červené blato a doputuje do svého cíle v Petříkově.

Continue reading “Jižní stezka – Třeboňská pánev”

Jižní stezka – Novohradské hory a Novohradské podhůří

Trasa Jižní stezky vede Novohradskými horami a Novohradským podhůřím ve čtyřech etapách o celkové délce 93 kilometrů. Úsek začíná v Petříkově na rozmezí Novohradského podhůří a Třeboňské pánve a pokračuje přes Nové Hrady, Terčino údolí do Horní Stropnice, odkud trasa začíná rychle nabírat výšku a přes Dobrou Vodu vystupuje na Kraví horu. Z nedaleké Hojné Vody vede Jižní stezka částečně po neznačených lesních cestách k penzionu Žofín, obchází stejnojmennou rezervaci a přes Pohoří na Šumavě směřuje k penzionu Baronův most. Druhá polovina přechodu vede nejprve povodím horní Malše do Dolního Dvořiště a následně přes Horní Dvořiště a zacházku k nejjižnějšímu bodu ČR do Vyššího Brodu.

Continue reading “Jižní stezka – Novohradské hory a Novohradské podhůří”

Jižní stezka – Smrčiny a Chebská pánev

Trasa Jižní stezky prochází oblastí Smrčin a Chebské pánve ve třech etapách, dlouhých celkem 65 kilometrů. Tento poslední úsek Jižní stezky začíná ve Starém Hrozňatově, vede přes Zelenou horu k západnímu okraji Chebu a přes Komorní hůrku do Františkových Lázní a dále přes hrad Seeberg do Hazlova a k turistickému rozcestí Dolní Ovčín, kde navazuje na trasu Severní stezky. Odtud pokračují obě stezky souběžně přes Goethovy skály, město Aš, nejvyšší horu českých Smrčin Háj a Podhradí až k nejzápadnějšímu bodu České republiky.

Continue reading “Jižní stezka – Smrčiny a Chebská pánev”

Severní stezka – Smrčiny

Trasa Severní stezky začíná u hraničního mezníku označujícího nejzápadnější bod České republiky, odkud vede přes nejvyšší horu českých Smrčin Háj, město Aš, Goethovy skály, Skalnou, Luby a Vysoký kámen až do Kraslic. Trasa prochází čtyřmi přírodními parky a vede většinou po značených turistických cestách. Celkem je tato kapitola Severní stezky rozdělena do tří etap a měří 72 kilometrů.

Continue reading “Severní stezka – Smrčiny”

Severní stezka – Krušné hory

Krušné hory představují nejdelší samostatný úsek Severní stezky – trasa mezi Kraslicemi a Tisou má celkovou délku 186 kilometrů a je rozdělena do osmi etap. Přechod tohoto pohoří začíná na jeho západním okraji v obci Kraslice a na opačné straně končí u Tiských stěn, přičemž krátce předtím trasa zasahuje do CHKO Labské pískovce. První tři etapy vedou Klínoveckou hornatinou, zatímco u Měděnce vstupuje Severní stezka na dalších pět etap do Loučenské hornatiny.

Continue reading “Severní stezka – Krušné hory”

Severní stezka – Labské pískovce a České Švýcarsko

Trasa Severní stezky vede od východní hranice CHKO Labské pískovce u Tisé po červené turistické značce přes Ostrov, Děčínský Sněžník, Děčín, Labskou Stráň do Hřenska. Odtud pokračuje národním parkem České Švýcarsko rovněž převážně po páteřní červené značce přes Pravčickou bránu, Mezní Louku, Jetřichovice až na hranici národního parku s CHKO Lužické hory v obci Studený. Celkem tento úsek Severní stezky měří 71 kilometrů a je rozdělen na čtyři celodenní etapy. Unikátem trasy v Českém Švýcarsku je kilometr dlouhý úsek vedený soutěskou Kamenice, který lze absolvovat pouze plavbou lodí. Plavební sezona zde trvá od dubna do října, mimo toto období je soutěska uzavřena, a je tedy nutné zvolit alternativní trasu.

Continue reading “Severní stezka – Labské pískovce a České Švýcarsko”