Jižní stezka – Mikulovská vrchovina a Dyjskosvratecký úval

Trasa Jižní stezky prochází Mikulovskou vrchovinou a Dyjskosvrateckým úvalem ve třech etapách, dlouhých celkem 80 kilometrů. Z Mikulova vede trasa přes Pavlovské vrchy a prochází všemi přístupnými vrcholy jejich členitého hřebene. V Dolních Věstonicích Jižní stezka opouští nejzápadnější výběžek Karpat a vstupuje do ploché krajiny Dyjskosvrateckého úvalu, kterou pokračuje přes Drnholec, Hevlín a Dyjákovičky k cíli úseku v Šatově. Úzké a kamenité pěšiny vystřídají za Dolními Věstonicemi polní cesty nebo protipovodňové hráze, po kterých cesta rychle ubíhá.

Zatímco krajina Pálavy nabídne poutníkům bezpočet vzdušných výhledů, následující kilometry překvapí mnohými zajímavostmi – ať už je to například několik opravených vojenských pevností, renesanční vodní mlýn ve Slupi, nebo románská rotunda v Hrádku. Stezka také prochází mikulovskou a znojemskou vinařskou oblastí s mnoha sklípky a možnostmi degustací – z tohoto ranku zmiňme například sklepní uličku ve Chvalovicích nebo malovaný sklep v Šatově.

Cyklistická varianta

Až na úvodní část úseku přes Pavlovské vrchy vede cyklistická varianta Jižní stezky víceméně totožně s pěší trasou. Většina stezek přes Pavlovské vrchy je pro kolo nesjízdných a místy je cyklistům vjezd zapovězen zákazovými tabulkami, proto vede cyklistická varianta po silnici Mikulov – Klentnice – Pavlov – Dolní Věstonice. Cyklisté nicméně mohou kolo odložit na vhodném místě a vyjít na některou z vyhlídek pěšky. Cyklistická varianta měří v tomto úseku 80 kilometrů a dá se zvládnout za 1–2 dny.