Nocování

Spaní pod střechou nebo v oficiálním kempu

Stezky Via Czechia byly naplánovány tak, aby každá etapa začínala a končila v místě, které nabízí možnost přespání v horské chatě, penzionu nebo hotelu. Putování tak lze absolvovat „nalehko“ s komfortním ubytováním pod střechou. Přibližně polovina cílových míst disponuje možností stanování. Jde převážně o kempy a tábořiště ve vzdálenosti do 4 km od trasy nebo cílového místa, někde je umožněno postavit stan v blízkosti ubytovacího zařízení. Doporučené ubytování a možnosti táboření jsou uvedeny v itineráři a v souhrnné tabulce u každé stezky.

Legální místa ubytování a stanování můžete rovněž nalézt mezi přátelskými místy nebo na webu Bivakuj

 

Nocování v přírodě a bivakování

Zajímavým způsobem putování je vyrazit „natěžko“ a přespávat v přírodě jen ve spacáku. Takový poutník nemusí vše dopředu rezervovat a užívá si svobody „jít, kam ho nohy zavedou“. Tento dobrodružnější způsob umožní nocovat na krásných místech, kde můžete nerušeně vnímat přírodu.

Při dodržení několika zásad lze legálně přespat víceméně kdekoli ve volné přírodě, ze zákona není nocování zakázáno ani v CHKO nebo většině našich národních parků. Pokud na místě setrváte za účelem jednorázového přenocování, nebudete stavět stan, rozdělávat oheň (tj. ani zapalovat vařič), zanechávat odpad a jinak narušovat přírodu, nejedná se o táboření, ale o nocování. Výjimkou je národní park České Švýcarsko, kde je zakázáno i nocování. Rovněž nelze nocovat v přísných rezervacích a uzavřených oblastech (například kvůli rušení ohrožených zvířat), v uzavřených honitbách apod.

Chraňte přírodu, respektujte chráněná území, neohazujte odpadky a neznečišťujte vodní zdroje.
Opouštějte místo bivaku ve stejném stavu jak jste jej našli.

Podrobnější článek vysvětlující pravidla nocování v přírodě naleznete zde.

Nezávislí poutníci mohou pro vyhledání vhodných přístřešků využít například webu mapy.cz nebo www.boudy.info