Nocování

Spaní pod střechou nebo v oficiálním kempu

Stezky Via Czechia byly naplánovány tak, aby každá etapa začínala a končila v místě, které nabízí možnost přespání v horské chatě, penzionu nebo hotelu. Putování tak lze absolvovat „nalehko“ s komfortním ubytováním pod střechou. Přibližně polovina cílových míst disponuje možností stanování. Jde převážně o kempy a tábořiště ve vzdálenosti do 4 km od trasy nebo cílového místa, někde je umožněno postavit stan v blízkosti ubytovacího zařízení. Doporučené ubytování a možnosti táboření jsou uvedeny v itineráři a v souhrnné tabulce u každé stezky.

Legální místa ubytování a stanování můžete rovněž nalézt mezi přátelskými místy nebo na webu Bivakuj

 

Nocování v přírodě a bivakování

Zajímavým způsobem putování je vyrazit „natěžko“ a přespávat v přírodě jen ve spacáku. Takový poutník nemusí vše dopředu rezervovat a užívá si svobody „jít, kam ho nohy zavedou“. Tento dobrodružnější způsob umožní nocovat na krásných místech, kde můžete nerušeně vnímat přírodu.

Ve spolupráci s Lesy ČR vznikají postupně podél tras Via Czechia útulny, ve kterých lze nouzově přespat. Zpracovali jsme architektonický projekt a vytipovali místa s ohledem na potřeby poutníků – tak aby ležela u stezek Via Czechia spíše v odlehlejších místech, kde nelze využít ubytování v penzionu nebo horské chatě. Více o útulnách najdete zde

Při dodržení několika zásad lze legálně přespat víceméně kdekoli ve volné přírodě, ze zákona není nocování zakázáno ani v CHKO nebo většině našich národních parků. Pokud na místě setrváte za účelem jednorázového přenocování, nebudete stavět stan, rozdělávat oheň (tj. ani zapalovat vařič), zanechávat odpad a jinak narušovat přírodu, nejedná se o táboření, ale o nocování. Výjimkou je národní park České Švýcarsko, kde je zakázáno i nocování. Rovněž nelze nocovat v přísných rezervacích a uzavřených oblastech (například kvůli rušení ohrožených zvířat), v uzavřených honitbách apod.

Chraňte přírodu, respektujte chráněná území, neohazujte odpadky a neznečišťujte vodní zdroje.
Opouštějte místo bivaku ve stejném stavu jak jste jej našli.

Podrobnější článek vysvětlující pravidla nocování v přírodě naleznete zde.

Nezávislí poutníci mohou pro vyhledání vhodných přístřešků využít například webu mapy.cz nebo www.boudy.info