Stezka Slezskem

Trasa Stezky Slezskem nabízí průchod pohraničními oblastmi českého Slezska mezi Rychlebskými horami a Slezskými Beskydy. Její krajní body tvoří na západě trojmezí Moravy, Slezska a Polska u rozcestí Smrk-hraničník a na východě nejvýchodnější bod ČR, nacházející se blízko trojmezí Česka, Polska a Slovenska. Stezka Slezskem je alternativou Severní stezky v její nejvýchodnější části.

Základní pěší varianta Stezky Slezskem měří 382 km a je rozdělena na 18 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Etapy 19 a 20. vedou z Opavy do Fulneku a tvoří 42 km dlouhou propojku se Severní stezkou pro ty, kteří chtějí projít celé Moravskoslezské Beskydy. Stezka Slezskem je rovněž vhodná pro putování na kole, její cyklistická varianta měří celkem 385 km a lze ji zvládnout přibližně za 6-8 dní.  Celá severní příhraniční trasa vedená po Severní stezce a Stezce Slezskem měří 1153 km; varianta s využitím spojky Opava – Fulnek pak měří 1190 km a tvoří tak nejdelší trasu Via Czechia mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem ČR.

Stezka Slezskem je členěna na 7 úseků, které tvoří přirozené geomorfologické celky. Trasa prochází jedinou CHKO (Jeseníky) a nejvyššího bodu dosahuje hned na svém začátku na trojmezí Smrk-hraničník (1110 m n. m.). Na Stezce Slezskem nebo v její těsné blízkosti se nachází 18 poutních míst. 

Trasa Stezky Slezskem vede nejenom přírodou, ale navštěvuje mnohá zajímavá místa s kulturním a historickým významem. Na svém začátku v Rychlebských horách vede v blízkosti polské „Cesty kurýrů Solidarity“ a navštěvuje některá místa, kde v 70. a 80. letech docházelo k setkávání českých a polských disidentů. Trasa rovněž prochází četnými malebnými městy a městečky, jako jsou například Javorník, Vidnava, Jeseník, Zlaté Hory, Krnov, Opava nebo Hlučín. Kdo nikdy nebyl na Ostravsku, bude možná překvapen, jak zelenou krajinou je možné vést trasu oblastí, která bývala v minulosti nechvalně známá svým poškozeným životním prostředím. Na Ostravsku vás trasa zavede i k četným hornickým památkám a zajímavostem, poukazujících na bohatou hornickou minulost.

K zastavení na cestě láká i 18 významných poutních míst a mnohé další méně známé lokality s duchovním přesahem. Z těch významných zmiňme například Boží horu u Žulové, vrch Cvilín u Krnova nebo kostel Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.

Cestu poutníkům zpříjemňují přátelská místa, což jsou body, kde na cestě potkáte spřízněné duše, kteří vám nabídnou pomocnou ruku. Jsou to například penziony, informační centra, turistické kiosky nebo jednotlivci, kteří bydlí poblíž trasy. Zapojit se může každý, kdo může a chce nabídnout poutníkům něco navíc.

 

Úsek/Oblast Délka pěší Dní (etap) Délka kolo Dní (etap) Začátek Konec
1. Rychlebské hory a Vidnavská nížina  85 km 4 106 km 2 Smrk – hraničník Jeseník
2. Zlatohorská vrchovina 89 km 4 92 km 2 Jeseník

Město Albrechtice

3. Nízký Jeseník 64 km 3 42 km 1 Město Albrechtice Opava
4. Opavská pahorkatina 42 km 2 40 km 1 Opava Hlučín
5. Ostravská pánev a Podbeskydská pahorkatina  66 km 3 65 km 1 Hlučín Třinec
6. Slezské Beskydy 36 km 2 40 km 1 Třinec Nejvýchodnější bod ČR
7. Vítkovská vrchovina 42km 2 35 km 1 Opava Fulnek
Celkem Smrk – Nejvýchodnější bod ČR
382 km 18 385 km 8 Smrk – hraničník Nejvýchodnější bod ČR
Celkem Smrk – Fulnek
280 km 13 275 km 6 Smrk – hraničník Fulnek


Pěší varianta: etapy na Mapy.cz
gpx soubory (zip archiv)

Cyklistická varianta: úseky na Mapy.cz
gpx soubory (zip archiv)

Podrobný itinerář (PDF soubor)
(připravujeme)

Tabulka – doporučená ubytování, přátelská místa, poutní místa, kilometráž etap, statistika pěší varianty, atd.