Stezka středozemím – Střední Povltaví

Stezka Středozemím prochází Středním Povltavím ve čtyřech etapách v celkové délce 90 kilometrů, přičemž po celou dobu zůstává na pravém břehu Vltavy. Tento úsek vede symbolicky ve stopách keltů a vorařů. Spojuje totiž nejenom dvě významná keltská oppida – Závist a Hrazany – které ležely na strategické vodní cestě mezi Čechami a Podunajím, ale zároveň vede po staré plavecké cestě, po níž se voraři vraceli pěšky z Prahy domů.

Úvodní etapa zpočátku prochází jižním okrajem Prahy, u Zbraslavi se široké údolí pražské kotliny mění v hluboký kaňon a stezka vstupuje na území Středočeského kraje. Trasa vede téměř výhradně po značených turistických cestách a prochází kolem mnoha skalních vyhlídek a rezervací. Tento úsek Stezky Středozemím si užije každý, kdo má rád pestrou přírodu a vyhledává klidná místa bez měst a většího turistického ruchu. Snad jedinou výjimkou je vyhlídka Máj, která se v posledních letech těší velké oblibě mezi výletníky.

 

Cyklistická varianta 

Členitá krajina Středního Povltaví staví za Zbraslaví cyklistovi do cesty náročný terén s bezpočtem hlubokých bočních vltavských údolí, které je třeba přejet. Proto trasa cyklistické varianty vede místy „bezpečně“ po vedlejších silnicích, nicméně dobří terénní cyklisté se mohou využít většinu pěší varianty stezky. V trase je rovněž zakreslena asi 2 km dlouhá odbočka z Chlumu k Albertovým skalám, tuto lokalitu určitě doporučujeme nevynechat a zdejší naučnou stezku si projít pěšky. Cyklistický úsek Středním Povltavím měří 75 km a dá se ujet za jeden den.