Jižní stezka – Moravskoslezské Beskydy

Trasa Jižní stezky vede od nejvýchodnějšího bodu ČR nejprve přes Jablunkovské mezihoří, nejmenší pohoří v Česku, teprve v Mostech u Jablunkova se dostává na území Moravskoslezských Beskyd, odkud stoupá na Velký a Malý Polom a dále vede pohraničním hřebenem přes Bílý Kříž, sedlo Konečná, vrcholy Bobek a Beskyd do sedla Bumbálka. Úsek Jižní stezky přes Jablunkovské mezihoří a Moravskoslezské Beskydy je dlouhý 52 kilometrů a je rozdělený na 3 etapy.

Jižní stezka vede Moravskoslezskými Beskydy po hřebeni tzv. „zadních hor“, tedy mimo nejvyšší vrcholy Lysá hora, Smrk, Kněhyně nebo Radhošť. Tato panoramatická hřebenovka patří k nejkrásnějším nejenom v Moravskoslezských Beskydech, ale obstojí i v konkurenci všech našich pohoří. Cesta přehupuje oblé vrcholky a střídá lesnaté úseky s horskými loukami, nabízejícími daleké výhledy na českou i slovenskou stranu.

Cyklistická varianta

Cyklistický přejezd Moravskoslezských Beskyd patří obvykle k fyzicky náročným podnikům – je to dáno zejména velkým převýšením, protože v Beskydech málokde najdeme souvislejší hřebenovky s cestami vhodnými pro kola. Cyklistická varianta Jižní stezky je dlouhá celkem 62 kilometrů a lze ji zvládnout za 1–2 dny. Trasa pro kola vede zcela jinudy než pěší verze Jižní stezky, nesleduje totiž hraniční hřeben, který je ve své větší části pro jízdu na kole nevhodný. O výhledy však rozhodně nepřijdete, neboť trasa mimo jiné prochází po scenerickém hřebeni Gruně. Trasa pro kola vede od nejvýchodnějšího bodu ČR přes Bukovec, Jablunkov do Bocanovic, kde vstupuje do CHKO Beskydy. Odtud stoupá údolím přes Dolní Lomnou, následně toto údolí opouští a stoupá k osadě Lačnov. Tady vás čeká jediný krátký strmý úsek do sedla Lačnov, následovaný pěknými lesními cestami vinoucími se přes osady Bebek, Visalaje a Gruň do údolí Ostravice. Odtud následuje 4 kilometry dlouhý úsek vedoucí po silnici do Bílé a závěrečný výšlap přes myslivnu Salajka k silničnímu sedlu Bumbálka.

Lyžařská varianta

Přejezd Moravskoslezských Beskyd na běžkách patří k úchvatným a dobrodružným akcím. Nečekejte tady ale dlouhé upravované úseky běžkařských stop, v Beskydech najdeme spíše izolované oblasti se strojově projetými okruhy (hřeben Radhoště a Pusteven, Velké Karlovice, Lysohorská magistrála, Bílá, Mosty u Jablunkova nebo Bukovec), mezi kterými je někdy třeba stopy prošlapat. Spolu s velkým převýšením je tak lyžařský přejezd tohoto pohoří poměrně náročný na fyzičku i techniku. Celkem 55 kilometrů dlouhá lyžařská varianta Jižní stezky začíná u parkoviště nedaleko Bukovce u nejvýchodnějšího bodu ČR, odkud vede po většinou upravovaných stopách Jablunkovského mezihoří do Mostů u Jablunkova. Následuje technicky a fyzicky náročný přejezd hřebene Velkého Polomu a dále přes Polomku do osady Bílý Kříž. Dobrodružnost tohoto úseku je dána strmým terénem i absencí strojově projetých stop. Od Bílého Kříže většinou již lze pokračovat po upravovaných stopách okruhu Beskydské magistrály a skiareálu Bílá. Trasa vede přes chatu Doroťanka do sedla Konečná a dále hřebenovkou tzv. „zadních hor“ přes vrchol Bobek, chatu Kmínek, Masarykovu chatu na Bumbálku. Tento úsek patří v zimě k nejsceneričtějším, ovšem pro velké převýšení trasy také k nejtěžším v našich horách.