Stezka středozemím – Kokořínsko a Máchův kraj

Stezka středozemím prochází Ralskou pahorkatinou od severu k jihu ve čtyřech etapách v celkové délce 90 km. Trasa navštěvuje přírodně a kulturně nejzajímavější lokality a zároveň byla naplánována tak, aby nevynechala ani zajímavá městečka s muzei a možnostmi ubytování. Z Nového Boru vede trasa nejprve ke známému skalnímu hradu Sloup a přes Modlivý důl do Zákup. Ve druhé etapě vstupuje do CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a dostává se k Máchovu jezeru, odkud vede souběžně s turistickou dálkovou trasou Máchova cesta. Trasa následně stoupá k hradu Bezděz a vstupuje do oblasti Kokořínska, kterým vede kolem hradu Houska do Kokořínského dolu a dále k Mělníku. 

Cyklistická varianta

Cyklistická trasa Stezky Středozemím vede víceméně souběžně s pěší variantou. Prochází všemi městy i většinou zajímavých míst. Vyhýbá se ovšem technicky náročným a pro kola nesjízdným místům. Na kole není možné vyjet do Modlivého dolu, úsek po zelené značce Svojkov – Zákupy je sice pro horská kola průjezdný, nicméně poměrně náročný, a proto jsme zde trasu raději vedli po silnici. Přírodní cesty v CHKO jsou většinou písečné a místy na kole obtížně průjezdné. To platí například pro výjezd z Doks na Bezděz po červené značce, cyklistická varianta zde proto vede po Mariánské cestě. Některé cesty pro kola sice průjezdné jsou, nicméně jsou intenzivně využívány pěšími a cyklisté by buďto měli tyto úseky vynechat nebo jet opatrně – jde například o úsek podél Máchova jezera od Starých Splavů do Doks nebo úsek v Kokořínském dole. Délka cyklistické varianty činí 88 km a celý úsek lze zvládnout za 1–2 dny.