Via Czechia

Stezky Via Czechia představují ucelený, důkladně zmapovaný a podrobně popsaný systém nejdelších turistických a poutních dálkových tras v České republice. Stezky propojují krajní body ČR a vedou napříč zemí, středem, pohraničím i po historických hranicích.

Celkem 6 tras je vyznačeno  samostatně pro pěší putování, cykloturistiku, přejezdy na lyžích a vodácké splouvání. Síť aktuálně čítá dohromady přes 10.000 kilometrů tras – tedy téměř nekonečné možnosti poznávat celoročně a různými způsoby českou krajinu, přírodu, památky nebo poutní místa.

 

Zobrazit mapu v plném rozlišení
 

Severní stezka – nejdelší trasa Via Czechia spojuje nejzápadnější a nejvýchodnější body ČR a vede převážně severními pohraničními horami. Pěší varianta měří 1058 km a je rozdělena na 47 etap.

Jižní stezka – druhá nejdelší trasa Via Czechia, spojuje  nejvýchodnější a nejzápadnější body ČR a vede převážně jižním příhraničím. Pěší varianta měří 1052 km a je rozdělena na 44 etap.

Centrální stezka – spojuje nejzápadnější a nejvýchodnější body ČR, přičemž vede přibližně středem země a prochází mj. i geometrickým středem ČR. Pěší varianta měří 1036 km a je rozdělena na 47 etap.

Stezka středozemím – propojuje nejsevernější a nejjižnější body ČR a zavede vás mj. do mnoha malebných měst i přírodních rezervací. Pěší varianta měří 569 km a je rozdělena na 27 etap.

Stezka Slezskem – prochází pohraničními oblastmi českého Slezska a je alternativou Severní stezky v její nejvýchodnější části. Pěší varianta měří 388 km a je rozdělena na 18 etap.

Českomoravská stezka – sleduje historickou hranici Čech
a Moravy mezi Králickým Sněžníkem a Slavonicemi. Pěší varianta měří 345 km a je rozdělena na 18 etap.

 

V čem jsou tyto stezky jedinečné?

  • Jedná se o nejdelší, důkladně zmapované a zdokumentované dálkové stezky Českem. Severní stezka s využitím Stezky Slezskem  po trase Smrk – Opava – Fulnek měří 1200 km a tvoří tak nejdelší souvislou trasu Via Czechia. Severní a Jižní stezka vytvářejí okruh kolem Česka, který je dlouhý 2110 km.
  • Trasy Severní stezka a Jižní stezka tvoří první zmapovaný a popsaný dálkový turistický okruh kolem Česka.
  • Všechny stezky jsou vytvořeny ve variantách pro pěší turistiku a cykloturistiku, trasy v horských úsecích i pro zimní turistiku na lyžích a část Centrální stezky a Stezky středozemím lze splout na lodi. Centrální stezka je první dálková stezka v ČR, kterou lze absolvovat čtyřmi způsoby – pěšky, na kole, na lyžích a na lodi.
  • Cyklistické trasy jsou vhodné pro horská kola, většinu tras lze absolvovat i na trekovém (krosovém) kole.
  • Stezky jsou rozděleny na logické úseky, s uzlovými body dobře dostupnými veřejnou dopravou, lze je tedy absolvovat postupně po částech – podle časových možností, chuti, kondice apod.
  • Trasy jsou koncipovány tak, aby každá etapa končila v místě kde lze spát pod střechou, kvalitní turistické ubytování je k dispozici minimálně každých 20-25 km. U většiny etap je k dispozici kemp nebo oficiální tábořiště.
  • Trasy procházejí přes mnohá Přátelská místa, která se k projektu připojila a nabízejí poutníkům pomocnou ruku
  • Významnými body na stezkách Via Czechia jsou křesťanská poutní místa, která se pro někoho mohou stát samostatnými cíli putování.
  • Všechny stezky jsou detailně zmapovány a uloženy do gpx souborů pomocí online nástroje mapy.cz
  • Podrobné itineráře tras obsahují  kilometráž, informace o turistických přístřešcích, studánkách a pramenech nebo možnostech občerstvení, či nocování.

Každou stezku lze projít celou najednou, putovat kolem Česka po částech, pěšky, na kole případně na lyžích, spát komfortně v penzionech a horských chatách, případně stanovat na krásných místech. Každý si tedy může vybrat oblíbenou formu putování nebo kombinovat jednotlivé aktivity podle reliéfu krajiny, či ročního období. 

O stezkách vyšly tyto knihy:
Severní stezka – Českem od západu k východu
Jižní stezka – Českem od východu k západu
Českem od severu k jihu – Stezka středozemím
Centrální stezka – Napříč Českem od západu k východu
Českomoravská stezka – Po historické hranici Čech a Moravy

 

Aplikace Adventurer
K putování po stezkách Via Czechia můžete využít české aplikace Adventurer: Hory, výlety, túry.  Základní aplikace je zdarma a ukáže vám přesnou trasu a na mapě budete mít vyznačeny všechny klíčové body od vodních zdrojů, přístřešků až po obchody a různé zajímavosti na trase. Stezky Via Czechia najdete v aplikaci jako celek, tak i po jednotlivých etapách. Vše vyhledáte pod heslem Via Czechia

Použijte kód VIACZECHIA a získejte přístup k premium verzi aplikace na 14 dní zdarma!

 

K trasám vyšly speciální mapy 1:25.000 z nakladatelství Geodézie On Line

Nezapomeň s sebou na cestu přibalit Vandrovník! Tento originální zápisník ti bude nejen skvělým průvodcem, ale najdeš v něm i dostatek místa pro zapsání všech svých zážitků z cest. Do Vandrovníku si můžeš dělat poznámky, otiskovat razítka, lepit vstupenky, malovat a cokoliv dalšího tě napadne!  A až se vrátíš domů, zůstane ti jako jedinečná památka na
tvoji cestu.

Na vandr se můžete vybavit originálním tričkem CityZen s potiskem.

Další informace lze čerpat na facebookové stránce
Diskutovat můžete ve facebookové skupině

Severní stezka

Severní stezka je nejenom nejdelší trasou Via Czechia, ale rovněž nejdelší dálkovou stezkou v celé České Republice. Spojuje nejzápadnější a nejvýchodnější body ČR a vede převážně severními pohraničními horami. V oblasti českého Slezska ji lze kombinovat se Stezkou Slezskem.

Základní pěší varianta Severní stezky měří 1058 km a je rozdělena na 47 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Severní stezka je rovněž vhodná pro putování na kole, cyklistická varianta Severní stezky měří celkem 1140 km a lze ji zvládnout za 2-3 týdny. Velkou část lze rovněž projet na lyžích, celkem Severní stezka nabízí 632 km lyžařských tras, z velké části strojově upravovaných.

Severní stezka

Jižní stezka

Jižní stezka je po Severní stezce druhou nejdelší trasou Via Czechia, spojuje  nejvýchodnější a nejzápadnější body ČR a vede převážně jižním příhraničím.

Základní pěší varianta Jižní stezky měří 1052 km a je rozdělena na 44 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Jižní stezka je rovněž velmi vhodná pro putování na kole, cyklistická varianta Jižní stezky měří celkem 1080 km a lze ji zvládnout za 2-3 týdny. Velkou část lze rovněž projet na lyžích, celkem Jižní stezka nabízí 319 km lyžařských tras, z velké části strojově upravovaných.

Jižní stezka

Centrální stezka

Centrální stezka je třetí nejdelší samostatnou trasou Via Czechia, spojuje nejzápadnější a nejvýchodnější body ČR a vede přibližně centrem země. Stezka prochází přes několik středových bodů ČR, kterými jsou: geometrický střed v Číhošti, střed diagonál v Golčově Jeníkově a střed podle hranic v Senešnici.

Centrální stezka je první dálkovou trasou v Česku, která má samostatné trasy pro pěší, cyklisty, běžkaře i vodáky.

Základní pěší varianta Centrální stezky měří 1036 km a je rozdělena na 47 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Centrální stezka je rovněž vhodná pro putování na kole, cyklistická varianta měří celkem 1032 km a lze ji zvládnout za 2-3 týdny. Nejvyšší pasáže trasy lze projet na lyžích, celkem je možné využít 163 km lyžařských tras. Vodácky lze splouvat úseky na řekách Střela, Berounka, Sázava, Chrudimka a Svratka – celkem 335 km.

Centrální stezka

Stezka středozemím

Stezka středozemím propojuje nejsevernější a nejjižnější body ČR, prochází přes 4 chráněné krajinné oblasti, 24 poutních míst a zavede vás do mnoha malebných měst, jako je Praha, Mělník, Tábor nebo Český Krumlov. Stezka vede po významných poutních trasách, jako je např. Máchova cesta, Stezka údolím Lužnice nebo jihočeská větev Svatojakubské cesty. Trasa sleduje i přirozené historické cesty – ať už je to keltská obchodní stezka nebo prastará plavecká stezka, po které se vraceli voraři z Prahy zpět na Šumavu. 

Základní pěší varianta Stezky středozemím měří 569 km a je rozdělena na 27 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Stezka středozemím je rovněž vhodná pro putování na kole, její cyklistická varianta  měří celkem 547 km a lze ji zvládnout za přibližně 8-10 dní.

Stezka středozemím

Stezka Slezskem

Trasa Stezky Slezskem nabízí průchod pohraničními oblastmi českého Slezska mezi Rychlebskými horami a Slezskými Beskydy. Její krajní body tvoří na západě trojmezí Moravy, Slezska a Polska u rozcestí Smrk-hraničník a na východě nejvýchodnější bod ČR, nacházející se blízko trojmezí Česka, Polska a Slovenska. Stezka Slezskem je alternativou Severní stezky v její nejvýchodnější části.

Základní pěší varianta Stezky Slezskem měří 388 km a je rozdělena na 18 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Etapy 19 a 20. vedou z Opavy do Fulneku a tvoří 44 km dlouhou propojku se Severní stezkou pro ty, kteří chtějí projít celé Moravskoslezské Beskydy. Celková kilometráž včetně této spojky činí tedy 432 km. Stezka Slezskem je rovněž vhodná pro putování na kole, její cyklistická varianta měří celkem 386 km a lze ji zvládnout přibližně za 6-8 dní.  Celá severní příhraniční trasa mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem ČR vedená po Severní stezce a Stezce Slezskem měří 1160 km; varianta s využitím spojky Opava – Fulnek pak měří 1200 km a je  nejdelší trasou Via Czechia mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem ČR.

Stezka Slezskem

Českomoravská stezka

Českomoravská stezka vede po historické hranici Čech a Moravy, která byla poprvé ustanovena ve 12. století. Trasa sleduje zemskou hranici, jak byla kodifikována v polovině 19. století a platila přibližně 100 let až do 31. prosince 1948.

Trasa spojuje dva trojmezné body – na severu je to trojmezí Čech, Moravy a Polska (které je zároveň nejvýchodnějším bodem Čech), ležící v těsné blízkosti vrcholu Králického Sněžníku a pramene Moravy; na jihu je to trojmezí Čech, Moravy a Rakouska nedaleko Slavonic. Českomoravská stezka rovněž sleduje hlavní evropské rozvodí, oddělující úmoří Černého a Severního moře.

Základní pěší varianta Českomoravské stezky měří 345 km a je rozdělena na 18 denních etap s průměrnou délkou 20 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Trasa je rovněž vhodná pro putování na kole, cyklistická varianta Českomoravské stezky měří 337 km a lze ji zvládnout za 5-7 dní.

Českomoravská stezka

Knihy

Knihy o stezkách Via Czechia vycházejí v nakladatelství Euromedia.
Reprezentativní plnobarevné autorské publikace detailně popisují každou stezku Via Czechia. 

Zde najdete popis a recenze knih na stránce Knižního Klubu:
Severní stezka – Českem od západu k východu
Jižní stezka – Českem od východu k západu
Českem od severu k jihu – Stezka středozemím
Centrální stezka – Napříč Českem od západu k východu
Českomoravská stezka – Po historické hranici Čech a Moravy

Knihy

Mapy a aplikace

Poutníci a cestovatelé mohou pro navigaci na trasách Via Czechia využít speciálně připravené papírové i online mapy s vyznačením stezek a mnohé webové a mobilní aplikace. K dispozici je i velká nástěnná mapa, vhodná pro osobní záznamy prostoupených úseků nebo do turistických informačních center a pod..

Mapy a aplikace

Itinerář rozbitý

K trasám Via Czechia můžete stáhnout itineráře v podobě dokumentu PDF.  Podrobnou kilometráž doplňují informace o přátelských místech, možnostech ubytování, kempy, obchody s potravinami, přístřešky, studánky a další důležité body.

 

Itinerář Severní stezka – pěší trasa

Itinerář Jižní stezka – pěší trasa

Itinerář Centrální stezka – pěší trasa

Itinerář Stezka středozemím – pěší trasa

Itinerář Stezka Slezskem – pěší trasa

Itinerář

Přátelská místa

Naše síť Přátelských míst podporuje poutníky na stezkách Via Czechia a měkkou turistiku. Zde najdete mapu všech přátelských míst s kontakty a popisem služeb. Místa jsou rovněž zanesena v itinerářích, najdete je rovněž v přehledových tabulkách u každé trasy a také jsou vyznačena v edici papírových map Via Czechia z nakladatelství Geodézie On Line.
 

Přátelská místa

Tipy a rady rozbité

Pečlivou přípravou na putování předejdete mnoha drobným problémům a budete si moct cestu opravdu užít. Zde najdete některé zajímavé odkazy, rady a tipy, které jsme za mnoho let nasbírali.

Tipy

Aktuality

Aktuality ze stezek Via Czechia

Na této stránce najdete naše blogové články, popisy všech úseků stezek, důležité aktuální zprávy a zajímavosti z putování po stezkách Via Czechia. Uveřejňujeme zde rovněž nejdůležitější a nejčtenější příspěvky z naší Facebookové stránky.

Autor

Autor projektu Via Czechia, Jan Hocek,  je vystudovaný biolog a tělocvikář, průvodce, cestovatel, fotograf a publicista. Navštívil přibližně 80 zemí světa od Grónska po Antarktidu a prošel většinu velkých světových treků na všech kontinentech. V rámci CK VIP Holiday připravuje zájezdy na míru a v rámci projektu www.Polárnícesty.cz se intenzivně věnuje poznávání polárních regionů. Jako jachtař se pohybuje zejména v Chorvatsku, v Karibiku a na Seychelách, plavil se m.j. na Mauriciu, Novém Zélandu nebo na Borneu. Více na www.Hocek.cz

Autor