Via Czechia

Stezky Via Czechia představují ucelený, důkladně zmapovaný a podrobně popsaný systém nejdelších turistických a poutních dálkových tras v České republice. Celkem 4 trasy jsou vyznačeny samostatně pro pěší turistiku, cykloturistiku nebo zimní turistiku na lyžích. Celková délka všech tras činí 7.170 km.

Trasy Severní stezka a Jižní stezka přecházejí celou Českou republikou od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod, sledují převážně státní hranici a překračují nejvyšší vrcholy pohraničních hor.  Stezka Slezskem nabízí alternativu Severní stezky v oblasti Českého Slezska. Příhraniční trasy doplňuje Stezka středozemím, která spojuje nejsevernější a nejjižnější body ČR.

V čem jsou tyto stezky jedinečné?

  • Jedná se o nejdelší, důkladně zmapované a zdokumentované dálkové stezky Českem. Severní stezka s využitím Stezky Slezskem  po trase Smrk – Opava – Fulnek měří 1190 km a tvoří tak nejdelší souvislou trasu Via Czechia.
  • Stezky procházejí v co největší míře přírodou a směřují k hlavním zajímavostem jednotlivých oblastí.
  • Všechny stezky jsou vytvořeny ve variantách pro pěší turistiku a cykloturistiku, trasy v horských úsecích i pro zimní turistiku na lyžích. Všechny trasy měří dohromady 7.170 km!
  • Trasy jsou rozděleny na logické úseky, s uzlovými body dobře dostupnými veřejnou dopravou, lze je tedy absolvovat postupně po částech – podle časových možností, chuti, kondice apod.
  • Trasy jsou koncipovány tak, aby každá etapa končila v místě kde lze spát pod střechou, kvalitní turistické ubytování je k dispozici minimálně každých 20-25 km. U většiny etap je k dispozici kemp nebo oficiální tábořiště.
  • Trasy procházejí přes mnohá Přátelská místa, která se k projektu připojila a nabízejí poutníkům pomocnou ruku
  • Významnými body na stezkách Via Czechia jsou křesťanská poutní místa, která se pro někoho mohou stát samostatnými cíli putování.
  • Všechny stezky jsou detailně zmapovány a uloženy do gpx souborů pomocí online nástroje mapy.cz
  • Podrobné itineráře tras obsahují  kilometráž, informace o turistických přístřešcích, studánkách a pramenech nebo možnostech občerstvení, či nocování.

Každou stezku lze projít celou najednou, putovat kolem Česka po částech, pěšky, na kole případně na lyžích, spát komfortně v penzionech a horských chatách, případně stanovat na krásných místech. Pro cyklistickou variantu putování je ideální horské nebo trekové kolo. Každý si tedy může vybrat oblíbenou formu putování nebo kombinovat jednotlivé aktivity podle reliéfu krajiny, či ročního období. 

O stezkách zatím vyšly tyto knihy:
Severní stezka – Českem od západu k východu
Jižní stezka – Českem od východu k západu
Českem od severu k jihu – Stezka středozemím

Knihy doplňují originální Vandrovníky pro zápisky z putování, připravené ve spolupráci se společností Clever Minds.
Na vandr se můžete vybavit originálním tričkem CityZen s potiskem.

Další informace lze čerpat na facebookové stránce
Diskutovat můžete ve facebookové skupině

Severní stezka

Severní stezka je nejdelší samostatnou trasou Via Czechia, spojuje nejzápadnější a nejvýchodnější body ČR a vede převážně severními pohraničními horami. V oblasti českého Slezska ji lze kombinovat se Stezkou Slezskem.

Základní pěší varianta Severní stezky měří 1058 km a je rozdělena na 47 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Severní stezka je rovněž vhodná pro putování na kole, cyklistická varianta Severní stezky měří celkem 1140 km a lze ji zvládnout za 2-3 týdny. Velkou část lze rovněž projet na lyžích, celkem Severní stezka nabízí 632 km lyžařských tras, z velké části strojově upravovaných.

Severní stezka

Jižní stezka

Jižní stezka je po Severní stezce druhou nejdelší trasou Via Czechia, spojuje  nejvýchodnější a nejzápadnější body ČR a vede převážně jižním příhraničím.

Základní pěší varianta Jižní stezky měří 1052 km a je rozdělena na 44 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Jižní stezka je rovněž velmi vhodná pro putování na kole, cyklistická varianta Jižní stezky měří celkem 1080 km a lze ji zvládnout za 2-3 týdny. Velkou část lze rovněž projet na lyžích, celkem Jižní stezka nabízí 319 km lyžařských tras, z velké části strojově upravovaných.

Jižní stezka

Stezka středozemím

Stezka středozemím propojuje nejsevernější a nejjižnější body ČR, prochází přes 4 chráněné krajinné oblasti, 24 poutních míst a zavede vás do mnoha malebných měst, jako je Praha, Mělník, Tábor nebo Český Krumlov. Stezka vede po významných poutních trasách, jako je např. Máchova cesta, Stezka údolím Lužnice nebo jihočeská větev Svatojakubské cesty. Trasa sleduje i přirozené historické cesty – ať už je to keltská obchodní stezka nebo prastará plavecká stezka, po které se vraceli voraři z Prahy zpět na Šumavu. 

Základní pěší varianta Stezky středozemím měří 569 km a je rozdělena na 27 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Stezka středozemím je rovněž vhodná pro putování na kole, její cyklistická varianta  měří celkem 547 km a lze ji zvládnout za přibližně 8-10 dní.

Stezka středozemím

Stezka Slezskem

Trasa Stezky Slezskem nabízí průchod pohraničními oblastmi českého Slezska mezi Rychlebskými horami a Slezskými Beskydy. Její krajní body tvoří na západě trojmezí Moravy, Slezska a Polska u rozcestí Smrk-hraničník a na východě nejvýchodnější bod ČR, nacházející se blízko trojmezí Česka, Polska a Slovenska. Stezka Slezskem je alternativou Severní stezky v její nejvýchodnější části.

Základní pěší varianta Stezky Slezskem měří 382 km a je rozdělena na 18 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Etapy 19 a 20. vedou z Opavy do Fulneku a tvoří 42 km dlouhou propojku se Severní stezkou pro ty, kteří chtějí projít celé Moravskoslezské Beskydy. Stezka Slezskem je rovněž vhodná pro putování na kole, její cyklistická varianta měří celkem 385 km a lze ji zvládnout přibližně za 6-8 dní.  Celá severní příhraniční trasa vedená po Severní stezce a Stezce Slezskem měří 1153 km; varianta s využitím spojky Opava – Fulnek pak měří 1190 km a tvoří tak nejdelší trasu Via Czechia mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem ČR.

Pokračovat ve čtení „Stezka Slezskem“

Přátelská místa

Asi každému se při putování někdy stalo, že potřeboval pomoct ve svízelné situaci. Znáte to: dojde vám jídlo nebo voda, promoknete na kost včetně spacáku a oblečení, ztratíte peněženku, rozbije se vám bicykl… V takovém momentě oceníte nezištnou pomoc od neznámých lidí.
V anglosaských zemích se uchytil termín „trail angel“, česky bychom řekli, že jde o jakési dobré duše, které vám pomůžou na cestě. Nemusí ale nutně jít jenom o pomoc v nouzi, ale i o jakousi prevenci, tedy nabídku služeb, kterých lze využít na delší pouti. Taková dobrá duše nebo anděl to udělá z radosti a zadarmo, ale jistě lze ocenit i služby za symbolický poplatek, které jsou často „k nezaplacení“.
 

Přátelská místa

Mapy a aplikace

Poutníci a cestovatelé mohou pro navigaci na trasách Via Czechia využít speciálně připravené papírové i online mapy s vyznačením stezek a mnohé webové a mobilní aplikace. K dispozici je i velká nástěnná mapa, vhodná pro osobní záznamy prostoupených úseků nebo do turistických informačních center a pod..

Mapy a aplikace

Vandrovník

Nezapomeňte s sebou na cestu přibalit Vandrovník! Tento originální zápisník vám bude nejen skvělým průvodcem, ale najdete v něm i dostatek místa pro zapsání všech svých zážitků z cest.

Vandrovní knížka byl dokument, vydávaný v Rakousku-Uhersku tzv. vandrovníkům – vyučeným řemeslníkům, kteří nastoupili tovaryšskou cestu první praxe. Tovaryši vandrovali z místa vyučení a pracovali u různých mistrů. Dnes můžete vandrovat po Via Czechia!

Vandrovník jsme vytvořili pro každou stezku samostatně ve spolupráci se společností Clever Minds. V zápisníku najdete mapky všech úseků stezek, výškový profil, QR kódy s odkazy na online mapy nebo místa na vaše zápisky. Z každé trasy můžete zapsat deníkový záznam s veškerými detaily cesty, s vašimi zážitky a pocity. Vaše poznámky můžete doplnit ilustrací nebo razítkem z navštívených míst.
Vandrovník

Aktuality

Aktuality ze stezek Via Czechia

Na této stránce najdete naše blogové články, aktuality a zajímavosti z putování po stezkách Via Czechia. Uveřejňujeme zde rovněž nejdůležitější a nejčtenější příspěvky z naší Facebookové stránky.

Aktuality

Tipy a rady

Pečlivou přípravou na putování předejdete mnoha drobným problémům a budete si moct cestu opravdu užít. Zde najdete některé zajímavé odkazy, rady a tipy, které jsme za mnoho let nasbírali.

Tipy

Partneři

Spolupracující turistické oblasti a destinační agentury
 
 

 

Partneři

Autor

Autor projektu Via Czechia, Jan Hocek,  je vystudovaný biolog a tělocvikář, průvodce, cestovatel, fotograf a publicista. Navštívil přibližně 80 zemí světa od Grónska po Antarktidu a prošel většinu velkých světových treků na všech kontinentech. V rámci CK VIP Holiday připravuje zájezdy na míru a v rámci projektu www.Polárnícesty.cz se intenzivně věnuje poznávání polárních regionů. Jako jachtař se pohybuje zejména v Chorvatsku, v Karibiku a na Seychelách, plavil se m.j. na Mauriciu, Novém Zélandu nebo na Borneu. Více na www.Hocek.cz

Autor