Přírodou beze stop

Výlety do přírody patří k oblíbeným aktivitám a přinášejí nám odpočinek, zážitky i poznání. Některá chráněná území a ikonická místa naší přírody už ale trpí vysokými počty turistů, proto zvažte, jak a kdy svůj výlet naplánovat. Podívejte se na několik tipů, jak se chovat v přírodě, abyste si odnesli ty nejkrásnější zážitky nejenom vy, ale i ti, co přijdou po vás.

Následující zásady zodpovědného pohybu a pobytu v přírodě vycházejí především z osvědčeného a prověřeného severoamerického konceptu “Leave No Trace”. Pro české prosředí je do šesti principů zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) a Ondřej Vítek.

 

1. Vím, kam jdu.
Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení pro pohyb v oblasti, kam se chystám.

2. Chráním přírodu a vše, co poskytuje
Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých.

3. Respektuji místní obyvatele i ostatní turisty
Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám a jsem ohleduplný k přírodě i místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Nekazím zážitek ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou.

4. Zodpovídám za svou bezpečnost
Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná. Přesto kvituji, když je příroda nespoutaná.

5. Nenechávám po sobě stopy
Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když potřebuji na záchod, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak bylo před mým příchodem.

6. Podílím se na péči
Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody nebo nedostatky upozorním správce území a stráž přírody.