Jižní stezka – Smrčiny a Chebská pánev

Trasa Jižní stezky prochází oblastí Smrčin a Chebské pánve ve třech etapách, dlouhých celkem 65 kilometrů. Tento poslední úsek Jižní stezky začíná ve Starém Hrozňatově, vede přes Zelenou horu k západnímu okraji Chebu a přes Komorní hůrku do Františkových Lázní a dále přes hrad Seeberg do Hazlova a k turistickému rozcestí Dolní Ovčín, kde navazuje na trasu Severní stezky. Odtud pokračují obě stezky souběžně přes Goethovy skály, město Aš, nejvyšší horu českých Smrčin Háj a Podhradí až k nejzápadnějšímu bodu České republiky.

Cyklistická varianta

Mírně zvlněná krajina Ašského výběžku, Smrčin a Chebské pánve je pro putování na kole jako stvořená. Cyklisté tu najdou množství pěkných cest, starých „signálek“ i značených cyklotras. Cyklistická varianta měří 65 kilometrů a dá se zvládnout za jediný den. Přejezd přes Smrčiny lze absolvovat na horském kole jen s několika málo odchylkami od základní pěší trasy Severní stezky. Cyklistická verze vynechává Zelenou horu (lze na ni ale odbočit z Horního Pelhřimova), Goethovy skály a cestu po modré značce z hory Háj do Podhradí. Putování na kole lze prodloužit až k trojstátí Čech, Bavorska a Saska, které je často omylem považováno za nejzápadnější bod naší země. Místo s povalovým chodníčkem je bohatě vybavené informačními tabulemi a samotný bod trojstátí označuje sloupek v Mlýnském potoce mezi historickými kameny.