Stezka Slezskem – Nízký Jeseník

Nízký Jeseník je plochou nejrozsáhlejším a geologicky jedním z nejstarších pohoří v České republice, zasahuje do dvou krajů a rozkládá se na území Moravy i Slezska. Reliéfem poměrně ploché pohoří dosahuje svých nejvyšších poloh na západě, kde sousedí s Hrubým Jeseníkem, směrem k Moravské bráně a Hornomoravskému úvalu klesá do údolí Odry a Moravy. Nejvyšší horou Nízkého Jeseníku je 800 metrů vysoký zalesněný masiv Slunečné, dříve nazývaný Rozsutice.

Zajímavým faktem jsou pozůstatky třetihorní vulkanické činnosti, díky kterým zde najdeme jedny z nejmladších sopek u nás. Velký Roudný je nejzachovalejší moravský stratovulkán a nejvyšší sopkou Nízkého Jeseníku, popularitě se rovněž těší Uhlířský vrch u Bruntálu s poutním kostelem nebo nejvyšší hora Opavska, Červená hora.

Trasa Stezky Slezskem vede přes Nízký Jeseník ve třech etapách z Města Albrechtice do Opavy a celkově měří 64 kilometrů. Trasa zasahuje do nejsevernější části Nízkého Jeseníku a prochází jeho dvěma podcelky, nazývanými Brantická vrchovina a Stěbořická pahorkatina. V počátku první etapy vede stezka údolím Opavice a tato krátká pasáž ještě spadá do nejvýchodnějšího výběžku Zlatohorské vrchoviny. Jak stezka postupuje východním směrem od Města Albrechtice k Opavě, postupně opouští hory a dostává se do nižších poloh. Dá se tak říci, že nejvyšší bod tohoto úseku, 552 metrů vysoký vrch Vyhlídka u Krnova, překonají svou výškou až Těšínské Beskydy v samotném závěru Stezky Slezskem.

Z Města Albrechtice vede trasa nejprve nízko položenou Opavickou nivou, od nádherného zámku Linhartovy se dostává do lesnaté a kopcovité krajiny Brantické vrchoviny a přes vrcholy Vyhlídka a Bezručův vrch zamíří do Krnova. Za tímto významným městem Českého Slezska vystoupí trasa na vrch Cvilín s významným poutním místem a přehoupne se přes další vrcholky Lichnovské vrchoviny Šelenburk a Strážiště. Za obcí Úvalno se stezka dostává do nízko položené nivy řeky Opavy, jež zde tvoří hraniční tok, a pokračuje do Holasovic. Poslední etapa tohoto úseku tvoří oblouk, vedený hezkou krajinou Stěbořické pahorkatiny přes poutní vrch Hůrka a Arboretum Nový Dvůr do Opavy.

 Cyklistická varianta

Nízký Jeseník je pro putování na kole ideální. Celé pohoří tvoří z cyklistického pohledu příjemně zvlněnou krajinu s velkým množstvím značených cyklotras i neznačených kvalitních lesních a polních cest vhodných pro kolo. Pasáž Stezky Slezskem v Nízkém Jeseníku se dá absolvovat na horském kole jen s několika málo odchylkami od základní trasy. Cyklistická trasa měří 42 kilometrů a dá se zvládnout za jeden den.

Cyklistická varianta vede z velké části po oblíbené Slezské magistrále, neboli po cyklotrase č. 55, která spojuje Jeseník a Ostravu. Místy se však od ní odchyluje. Na kole se tak dostanete i na vrch Cvilín, projedete pod zříceninou Šelemburk a přes velmi zajímavou obec Úvalno. Od Holasovic vede cyklistická trasa přímo do Opavy a vynechává tak oblouk přes Hůrku a Nový Dvůr – tato pasáž je nicméně pro kola průjezdná a každý si jí tak může do svého cyklistického putování zařadit.