Stezka Slezskem – Rychlebské hory a Vidnavská nížina

Tajuplné Rychlebské hory patří mezi milovníky turistiky k jakémusi poslednímu „neobjevenému“ místu u nás. Zejména jejich severní část od vrcholu hory Smrk až k Bílé Vodě patří k jedné z mála oblastí, kam ještě nedorazily davy lidí ani nepronikl turistický byznys v podobě nejrůznějších stezek v oblacích, půjčoven koloběžek a dalšího civilizačního smetí. V oblasti pohraničního hřebene stojí jediná turistická chata, Paprsek, postavená v roce 1932. V Rychlebských horách tak najdou svůj ostrůvek štěstí tuláci a trempové, kterým stačí jít pěknou pěšinou, rozhlédnout se do kraje nebo si lehnout na sluncem vyhřátý palouk.

Dálková trasa Stezky Slezskem má svůj západní krajní bod na trojmezném bodu Moravy, Slezska a Polska u rozcestí Smrk – hraničník nedaleko nejvyšší hory Rychlebských hor. Zde se Stezka Slezskem dotýká jiné dálkové trasy Via Czechia, kterou je Severní stezka. Poutníci tak mohou pro kompletní průchod Rychlebskými horami využít obou tras a případně putovat již od Kladského nebo Ramzovského sedla. Úsek Stezky Slezskem přes Rychlebské hory je dlouhý 85 kilometrů a je rozdělen na 4 dny putování.

Od trojmezí Smrk-hraničník vede Stezka Slezskem směrem na sever a postupuje přibližně po hraničním hřebeni Rychlebských hor do obce Bílá Voda. Tato dvoudenní pasáž patří mezi nejkrásnější v Českých horách, neboť vede lesy a horskými loukami jen s minimem civilizace. V pohraniční obci Bílá Voda se trasa stáčí na jihovýchod a pokračuje k městu Javorník a dále do odlehlé Vidnavy na česko-polském pomezí. V této části stezka nakrátko opouští Rychlebské hory a prochází Vidnavskou nížinou a následně Žulovskou pahorkatinou. Do lesů Rychlebských hor se stezka vrací za Černou Vodou, odkud stoupá na Studniční vrch a přes Lázně Jeseník sestupuje do Jeseníku, kde úsek Rychlebskými horami končí.

 

 Cyklistická varianta

Pro cykloturisty znamenají Rychlebské hory téměř nevyčerpatelnou paletu možností pro výlety. Horami vede velké množství lesních cest a značených cyklotras, samotná hřebenovka však není pro kola vhodná, a to pro četné strmé a nesjízdné pasáže. Trasa tak v první polovině úseku využívá níže položené lesní svážnice, později vede také po silnicích nebo polních cestách.

Cyklistická varianta Stezky Slezskem vede Od trojmezí Smrk-hraničník k rozcestí u boudy Mates a dále po modře značené cyklotrase č. 6044 přes bývalou obec Hraničky k rozcestí Pod Reslovým křížem, odkud pokračuje po zeleně značené cyklotrase 6022 na Borůvkovou horu. Na rozcestí Pod Bílou skálou se opět napojuje na cyklotrasu 6044 a pokračuje po ní a následně vede po červené turistické trase do Bílé Vody. Z Bílé Vody do Vidnavy vede trasa přibližně po cyklotrase 6041, v rámci možností se však odklání od silnic a vede neznačenými polními cestami. Z Vidnavy se trasa vrací k rozcestí Velká Kraš a pokračuje po značených cyklotrasách přes Černou Vodu a Lázně Jeseník do Jeseníku. Celý cyklistický úsek měří 106 km a dá se zvládnout za 2 dny s možností nocování v Javorníku.