Severní stezka – Ještědský hřbet

Trasa Severní stezky prochází v jediné, 21 kilometrů dlouhé etapě nejsevernější částí Ještědského hřbetu mezi Jítravským sedlem a Chrastavou. Trasa vede mimo jiné unikátním Kryštofovým údolím s pestrou mozaikou lidové architektury a dalších památek a zajímavostí a v závěru prochází na krátkém několikakilometrovém úseku Žitavskou pánví. Základní trasa Severní stezky míjí vrchol Ještědu, je však možné učinit sem odbočku, která včetně návratu na základní trasu měří přibližně 13 kilometrů.

Continue reading “Severní stezka – Ještědský hřbet”

Severní stezka – Jizerské hory

Trasa Severní stezky prochází napříč celým pohořím, vede přes přírodně nejcennější oblasti centrálních Jizerských hor, nevynechává četná skalní města, vyhlídky, vodopády i nejvyšší vrcholy. Do Jizerských hor vstupuje trasa na jejich západní hranici u obce Albrechtice u Frýdlantu a vede přes rezervaci Jizerskohorské bučiny do poutního místa Hejnice a dále přes Smědavu a Jizerku až do Harrachova. Úsek přes Jizerské hory má celkovou délku 72 kilometrů a je rozdělen na tři celodenní etapy.

Continue reading “Severní stezka – Jizerské hory”

Severní stezka – Krkonoše

Severní stezka přes Krkonoše začíná na západní hranici tohoto pohoří v Harrachově, kde navazuje na Jizerské hory. Trasa přechodu vede převážně po hlavním hřebeni – z Harrachova stoupá přes Mumlavské vodopády a Voseckou boudu k hraniční Cestě česko-polského přátelství a výraznému vrcholu západních Krkonoš, kterým je Szrenica. Pokračuje přes Zlaté návrší k nocovišti na Labské boudě a dále přes Sněžné jámy do Slezského sedla a pak údolím Bílého Labe přes Luční boudu na Sněžku. Z nejvyššího vrcholu sestupuje Severní stezka přes Pomezní Boudy, Lysečínskou horu a Rýchory do Trutnova.

Continue reading “Severní stezka – Krkonoše”

Severní stezka – Broumovská vrchovina

Trasa Severní stezky vede přes celou Broumovskou vrchovinu, a to rozhodně nikoli nejpřímější cestou. Naopak, ve snaze spojit co nejvíce zajímavých míst se klikatí jako had mezi pískovcovými skalami a těsně se přibližuje i k nejvyšší části Stolových hor. Stezka přes Broumovsko začíná v Trutnově, na pomezí Krkonoš a Broumovské vrchoviny, vede přes Jestřebí hory do Radvanic, kde vstupuje do CHKO Broumovsko.

Continue reading “Severní stezka – Broumovská vrchovina”

Severní stezka – Orlické hory

Základní pěší varianta Severní stezky vede v Orlických horách a přilehlé Podorlické pahorkatině po Jiráskově cestě. Tato 170 kilometrů dlouhá červeně značená hřebenová stezka byla pojmenována na počest spisovatele Aloise Jiráska. Jiráskova cesta začíná v Broumově a přes Jiráskovo rodiště Hronov a Náchod vystupuje na hřeben Orlických hor a dále pokračuje přes Zemskou bránu až do Litomyšle. První úsek cesty z Nového Města nad Metují do Jablonného nad Orlicí byl vybudován a vyznačen roku 1921, čímž vznikla první značená stezka v Orlických horách.

Continue reading “Severní stezka – Orlické hory”

Severní stezka – Králický Sněžník

Trasa Severní stezky prochází ve dvou etapách nejenom Králickým Sněžníkem, ale v první etapě částečně i Hanušovickou vrchovinou a Kladskou kotlinou. Celková vzdálenost dvoudenního přechodu činí 46 kilometrů. Cesta začíná na vrcholu Suchý vrch, na hranici Čech a Moravy, kde končí přechod Orlických hor. Odtud sestupuje do Kladské kotliny a kolem poutního místa na Mariánském kopci směřuje do obce Králíky, odkud přes nejzápadnější výběžek Hanušovické vrchoviny stoupá k Dolní Moravě s mnoha možnostmi ubytování. Ve druhé etapě pak Severní stezka vede přes celý pohraniční hřeben – od vrchu Klepáč přes Malý Sněžník na Králický Sněžník a dále po polské zeleně značené trase „Cesty kurýrů Solidarity“ přes Hraniční horu do Kladského sedla.

Continue reading “Severní stezka – Králický Sněžník”

Severní stezka – Rychlebské hory

Severní stezka vstupuje do Rychlebských hor v Kladském sedle a vede hraničními stezkami přes vrchol Chlupenkovec a Polskou horu do blízkosti chaty Paprsek. Dále pokračuje podél hranice přes Travnou horu a Brousek, vystoupá na nejvyšší horu Smrk, odkud sestupuje do Ramzovského sedla. Trasa Severní stezky přes Rychlebské hory je dlouhá 20 kilometrů, vede přes jižní část pohoří, včetně nejvyšší hory Smrk, a dá se absolvovat za jeden den.

Continue reading “Severní stezka – Rychlebské hory”

Severní stezka – Hrubý Jeseník

Trasa Severní stezky přes Hrubý Jeseník měří 41 kilometrů a je rozdělená na dva dny pěšího putování. Cesta začíná na severozápadním okraji pohoří v Ramzovském sedle, které je dobře dostupné silniční i železniční dopravou. Z Ramzovského sedla stoupá k Šeráku a dále na Keprník, nejvyšší horu Keprnické hornatiny. Přes Vozku a Vřesovou studánku sestupuje trasa do Červenohorského sedla a následně přes Výrovku a Malý Jezerník vystoupá k turistické chatě Švýcárna. Dále pokračuje s odbočkou na Praděd na Ovčárnu a přes hřeben Vysoké hole a Velký Máj do silničního sedla Skřítek.

Continue reading “Severní stezka – Hrubý Jeseník”

Severní stezka – Moravská brána a Podbeskydská pahorkatina

Trasa Severní stezky protíná Moravskou bránu a Podbeskydskou pahorkatinu přibližně v jejich střední části, prochází chráněnou krajinnou oblastí Poodří i přírodním parkem Podbeskydí a nabízí tak komplexní vhled na krajinu obou geografických celků. Celá trasa této kapitoly mezi městem Fulnek a chatou Svinec měří 25 kilometrů, eventuálně lze pokračovat ještě čtyři kilometry až do Hodslavic, na geografickou hranici Podbeskydí a Moravskoslezských Beskyd. Charakterem jde o lehkou turistiku, vedoucí převážně po značených trasách, především po lesních a polních nezpevněných cestách.

Continue reading “Severní stezka – Moravská brána a Podbeskydská pahorkatina”

Kniha Stezka středozemím

Stezka středozemím se již brzy dočká své knižní podoby ‼️
Finišujeme na posledních úpravách, pak už to bude jen na tiskařích, zda se podaří dodržet termín vydání 17.3. 🙂 Zatím Vám představujeme alespoň obálku knihy – poznáte odkud je foceno? Uvnitř najdete počtení, fotografie a mapy z téměř 600 km dlouhé trasy, která spojuje nejsevernější a nejjižnější body ČR. Stezka středozemím doplňuje dvě příhraniční trasy Severní stezka a Jižní stezka a vzájemně je propojuje trasou vedoucí přes hlavní město Prahu.
Knihu je možné objednat na e-shopu Luxoru

 

Poutní místa na stezkách Via Czechia

Když jsme vytvářeli stezky Via Czechia, mysleli jsme i na poutní místa. Putování by totiž nemělo být jen čistě sportovním výkonem nebo prostou turistikou – u delších cest je totiž velmi důležitý i jejich duchovní rozměr. Mít čas se zastavit, přemýšlet nad věcmi, rozjímat… Je zajímavé, kolik lidí od nás putuje do Santiaga de Compostella po proslulé Svatojakubské cestě. Přitom u nás máme desítky nádherných poutních míst i cest! Jmenujme Cyrilometodějské stezky, poutní cestu z Prahy do Staré Boleslavi nebo poutní cestu Blaník–Říp. Je možné, že pandemická situace přiměje hodně poutníků zůstat doma a vyhledat alternativu Svatojakubské pouti. Významná poutní místa navštěvují i stezky Via Czechia, na všech čtyřech trasách jich je celkem 84. Jsou to místa známá i neznámá, okázalá s monumentálními katedrálami i skromné kapličky, studánky nebo skalní výklenky. Tato místa se pro mnohé mohou stát samostatnými cíli putování po stezkách Via Czechia. Pro přehlednost nejsou na mapě všechna místa, kompletní seznam najdete na webu u každé stezky.