Severní stezka – Broumovská vrchovina

Trasa Severní stezky vede přes celou Broumovskou vrchovinu, a to rozhodně nikoli nejpřímější cestou. Naopak, ve snaze spojit co nejvíce zajímavých míst se klikatí jako had mezi pískovcovými skalami a těsně se přibližuje i k nejvyšší části Stolových hor. Stezka přes Broumovsko začíná v Trutnově, na pomezí Krkonoš a Broumovské vrchoviny, vede přes Jestřebí hory do Radvanic, kde vstupuje do CHKO Broumovsko.

Tady prochází nejzajímavějšími skalními městy, kterými jsou Adršpašsko-teplické skály, Jiráskovy skály, Kočičí skály, Ostaš a Broumovské stěny. Následně Severní stezka krátce prochází v blízkosti Bludných skal ve Stolových horách a sestupuje do Hronova, odkud po Jiráskově cestě vede do Náchoda a na nedaleký Dobrošov. Úsek přes Broumovskou vrchovinu měří celkem 93 kilometrů a je rozdělen na čtyři dny pěšího putování.

Cyklistická varianta

Krajina Broumovské vrchoviny nabízí pro cyklisty spoustu možností, je však třeba mít na paměti, že stezky ve skalních městech a jejich blízkosti jsou často pro kola nesjízdné, příliš strmé, nebo dokonce pro cyklisty uzavřené. Je tedy lepší kolo odložit u vstupu do skal a skalní oblast si projít pěšky. Cyklistická varianta Severní stezky z důvodu horší přístupnosti vynechává vrch Bor s přilehlými Bludnými skalami a objíždí rovněž Kočičí skály a horu Ostaš. Cyklotrasa vede podél celého hřebene Broumovských stěn, ovšem mimo jejich hřebenovou část, nejblíže skalním městům se zde dostanete v oblasti Slavného a Božanovského Špičáku. Cyklisté mohou eventuálně využít kratší trasu po hřebeni Jestřebích hor mezi Jestřebí boudou a Hronovem. Cyklistická trasa měří 79 kilometrů a dá se zvládnout za jeden až dva dny.

Lyžařská varianta

Broumovsko sice nedosahuje takových nadmořských výšek jako přiléhající Krkonoše nebo Orlické hory, nicméně i zde najdeme tratě se strojově upravovanými stopami. Hlavní lyžařská magistrála vede podél hřebene Jestřebích hor přes vrch Žaltman a oblíbené východiště v Odolově. Druhou oblíbenou lokalitou je trasa mezi Honským Špičákem a rozcestím Pánův kříž v Broumovských stěnách. Lyžařská varianta Severní stezky vede z Adršpachu kolem rozhledny Čáp do Police nad Metují, odkud stoupá k Božanovskému Špičáku. Za dobrých sněhových podmínek lze od Machovského kříže sjet do Machovské Lhoty a dále pokračovat k Hronovu a přes Běloves dojet až na Dobrošov. Trasa měří celkem 51 kilometrů.