Severní stezka – Orlické hory

Základní pěší varianta Severní stezky vede v Orlických horách a přilehlé Podorlické pahorkatině po Jiráskově cestě. Tato 170 kilometrů dlouhá červeně značená hřebenová stezka byla pojmenována na počest spisovatele Aloise Jiráska. Jiráskova cesta začíná v Broumově a přes Jiráskovo rodiště Hronov a Náchod vystupuje na hřeben Orlických hor a dále pokračuje přes Zemskou bránu až do Litomyšle. První úsek cesty z Nového Města nad Metují do Jablonného nad Orlicí byl vybudován a vyznačen roku 1921, čímž vznikla první značená stezka v Orlických horách.

Za Dobrošovem se Severní stezka nejprve dotkne údolí Metuje a následně se lesnatým údolím Olešenky přibližuje k Olešnici v Orlických horách, kde teprve vstupuje do Orlických hor. Poté stoupá na hřeben, ze kterého sestupuje až u Zemské brány a přes Mladkov vede na Suchý vrch, nejvyšší vrchol Bukovohorské hornatiny. Alternativně lze zvolit trasu přes Neratov. Celý úsek Orlickými horami je dlouhý 73 kilometrů a je rozdělen na tři etapy.

Cyklistická varianta

Díky asfaltovým cestám, vedoucím až do nejvyšších oblastí Orlických hor, lze toto pohoří dobře projet na kole. Část trasy vede po takzvaných „bunkrovkách“, které sloužily jako příjezdové komunikace na hřeben hor při budování obranné linie betonových bunkrů. Cyklistická verze Severní stezky je vůči pěší variantě jen mírně upravená a měří 83 kilometrů. Přejezd Orlických hor lze bez problémů zvládnout za dva dny s ideálním nocovištěm v Masarykově chatě na Šerlichu. Kromě několika málo vrcholových partií vede trasa po Jiráskově cestě, vyhýbá se ale rezervaci Bukačka, kam je vjezd na kolech zakázán, nebo úseku mezi Homolí a Kunštátskou kaplí, který je pro kola nevhodný. Pasáž u Zemské brány mezi Pašeráckou lávkou a kamenným mostem rovněž na kole neprojedete.

Lyžařská varianta

Nejvyšší část Orlických hor protkávají široké cesty s upravovanými běžkařskými stopami na klasiku i bruslení. V oblasti Deštenské vrchoviny mezi Olešnicí a Rokytnicí je za ideálních podmínek upravováno celkem 174 kilometrů stop. Samostatnou oblast pak tvoří nejvýchodnější výběžek Orlických hor areálu Buková hora – Suchý vrch, kde je strojově upravováno celkem 65 kilometrů stop. Přímá cesta z Olešnice k Panskému Poli měří 33 kilometrů, dále lze někdy pokračovat ještě 9 kilometrů až k Zemské bráně. V Bukovohorské hornatině začínají stopy za ideálních podmínek v Českých Petrovicích a přes Suchý vrch a Bukovou horu vedou až do Štítů, což je dalších přibližně 26 kilometrů. Kompletní traverz Orlických hor z Olešnice do Štítů (včetně neznačeného úseku mezi Zemskou bránou a Českými Petrovicemi) tak představuje trasu dlouhou přibližně 70 kilometrů.