Severní stezka – Moravskoslezské Beskydy

Přejít Moravskoslezské Beskydy z jednoho konce na druhý zabere pár dní. Čeká vás velké převýšení, protože hřebeny se tu větví do mnoha bočních rozsoch, mezi nimiž leží hluboká údolí. Trasa Severní stezky přes Beskydy měří 113 kilometrů, překračuje nejvyšší dostupné vrcholy a je rozdělená na pět etap.

Do Moravskoslezských Beskyd vstupuje Severní stezka u Hodslavic a na cestě do Rožnova překračuje Veřovické vrchy s nejvyšším vrcholem Velký Javorník. Následně trasa vede přes většinu výrazných vrcholů tzv. Předních hor: vystupuje na masiv Radhoště, Čertova mlýna a Kněhyně a přes Velký Smrk stoupá na Lysou horu. Poté se trasa u Bílého Kříže dotkne hraničního hřebene a přes Malý a Velký Polom sestupuje do Mostů u Jablunkova. Poslední kilometry vedou přes Jablunkovské mezihoří k nejvýchodnějšímu bodu České republiky.

 

Cyklistická varianta

Cyklistický přejezd Moravskoslezských Beskyd patří k fyzicky náročným, což je dáno zejména velkým převýšením, protože v Beskydech málokde najdeme souvislejší hřebenové cesty vhodné pro kola. Cyklistická varianta Severní stezky měří celkem 129 kilometrů a lze ji zvládnout za dva až tři dny. Pěší trasu kopíruje jen velmi zhruba, důvodem je zejména nevhodnost velké části pěší trasy pro jízdu na kole. Trasa pro kola se na začátku vyhýbá hřebenovce Veřovických vrchů, nicméně dosahuje vrcholu Velkého Javorníku. Rovněž míjí Rožnov pod Radhoštěm a na Pustevny směřuje přes sedlo Pindula, dále vynechává vrcholy Čertův mlýn a Kněhyně, které objíždí po cyklotrase přes rozcestí Bařiny. Údolím Čeladenky sjíždí do Čeladné a úpatím Smrku traverzuje do Ostravice. Na vrchol Lysé hory směřuje cyklistická varianta Severní stezky po asfaltové cestě kolem vodní nádrže Šance. Z nejvyššího bodu Beskyd vede trasa přes Visalaje do osady Bebek, odkud stoupá k rozcestí Kozí hřbety – Václavičky a následně sjíždí do Dolní Lomné a Jablunkova. Závěr cyklistické Severní stezky k nejvýchodnějšímu bodu naší země vede po silnici přes Písek a Bukovec.

Lyžařská varianta

Přejezd Moravskoslezských Beskyd na běžkách patří k úchvatným a dobrodružným akcím. Nečekejte tady ale dlouhé upravované úseky běžkařských stop, v Beskydech najdeme spíše izolované oblasti se strojově projetými okruhy, jako je například hřeben Radhoště a Pusteven, Velké Karlovice, Lysohorská magistrála, Bílá, Mosty u Jablunkova nebo Bukovec. Spolu s velkým převýšením a nutností místy prošlapávat stopu je tak lyžařský přejezd tohoto pohoří poměrně náročný na fyzičku i lyžařské dovednosti.

Celkem 108 kilometrů dlouhá lyžařská varianta Severní stezky začíná u kapličky na Jehličné u Valašského Meziříčí, odkud vede po hřebeni Veřovických vrchů do Rožnova pod Radhoštěm. V další části se trasa vyhýbá Smrku a Lysé hoře, která tvoří svébytný a samostatný běžkařský areál. Z Pusteven proto směřuje na Bumbálku, kde se napojuje na hřeben tzv. „Zadních hor“ a po něm pokračuje přes Bílou na Bílý Kříž. Následný přejezd hřebene Velkého Polomu je běžkařsky asi nejdobrodružnější, a to díky strmému terénu i absenci projetých stop. Závěr přejezdu vede po většinou upravovaných stopách Jablunkovského mezihoří.