Severní stezka – Rychlebské hory

Severní stezka vstupuje do Rychlebských hor v Kladském sedle a vede hraničními stezkami přes vrchol Chlupenkovec a Polskou horu do blízkosti chaty Paprsek. Dále pokračuje podél hranice přes Travnou horu a Brousek, vystoupá na nejvyšší horu Smrk, odkud sestupuje do Ramzovského sedla. Trasa Severní stezky přes Rychlebské hory je dlouhá 20 kilometrů, vede přes jižní část pohoří, včetně nejvyšší hory Smrk, a dá se absolvovat za jeden den.

Protože hřebenovka Rychlebských hor se na Smrku výrazně odchyluje od přirozeného směru putování od západu na východ, přechod celého pohoří by prodloužilo putování o další tři až čtyři dny. Kdo chce přejít celý hřeben Rychlebských hor, může pěšky doputovat do Javorníku, vlakem se vrátit do Ramzové a odtud pokračovat dál přes Hrubý Jeseník.

Cyklistická varianta

Pro cykloturisty znamenají Rychlebské hory téměř nevyčerpatelnou paletu možností pro výlety. Horami vede velké množství lesních cest a značených cyklotras, samotná hřebenovka však není pro kola vhodná. Cyklistická varianta Severní stezky vede z Kladského sedla po lesní svážnici k rozcestí Kunčická hora a dále kolem Aloisova pramene a Medvědí boudy k hraničnímu sedlu Kunčický hřbet. Zde je možné kolo odložit a pěšky se vydat na deset minut vzdálený vrchol Polské hory s vyhlídkou. Trasa odtud pokračuje po lesní cestě k rozcestí Palaš nedaleko chaty Paprsek a přes rozcestí u Císařské chaty stoupá po zelené značce na Smrk. Zde je možné opět kola odložit a jít přibližně 300 metrů na rozhledový vrchol Brousek. Následně se u útulny Mates trasa napojí na modrou cyklotrasu, po které sjede kolem Lesního baru do Horní Lipové, odkud vede do Ramzové zelená cyklotrasa. Celá etapa je dlouhá 35 kilometrů.

Lyžařská varianta

Lyžařské trasy v Rychlebských horách, a zejména v okolí chaty Paprsek, nabízejí jedny z nejlepších běžkařských terénů na Moravě. Pravidelně tu bývá upravováno několik okruhů s poetickými názvy, jako Pohádka, Pralinka nebo Velký a Malý Šengen, některé z nich přesahují na polskou stranu. Tuláci na lyžích najdou hezké terény na hraničním hřebeni severně od Smrku, po kterém lze doklouzat až k Bílé Vodě. Lyžařská Severní stezka přes Rychlebské hory navazuje v Kladském sedle na tratě v Králickém Sněžníku. Vede po tzv. Jesenické lyžařské magistrále přes Chlupenkovec k Medvědí boudě a dále okruhem Pralinka a Velký Šengen k uzlovému rozcestí Palaš. Odtud klesá kolem Císařské chaty k Petříkovu a na Ramzovou. Délka přejezdu činí 18 kilometrů, případně lze trasu prodloužit o odbočku na Smrk a za dobrých sněhových podmínek sjet až k Lesnímu baru a do Horní Lipové.