Tip na výlet – Modlivý důl

Výlet vede po zkrácené etapě mezi Novým Borem a Zákupy na Stezce středozemím a měří 15,5 km. Trasa vede kolem unikátního skalního hradu Sloup (v zimě uzavřen) a kolem rozhledny Na Stráži dojdete do soutěsky Modlivý důl pod vrchem Slavíček. Výlet končí v opomíjeném klenotu Českolipska v městečku Zákupy, které  se může pochlubit nejenom reprezentativním zámkem, ale také bezpočtem méně honosných, o to však zajímavějších míst.

První kilometry z Nového Boru vedou do obce Sloup. Středověké opevnění stojí na třicet metrů vysoké pískovcové skále připomínající stolovou horu. Mimo zimu je hrad přístupný, po hraně ochozu vede několik vyhlídkových bodů a samotná skála ukrývá vytesaný komplex sálů, chodeb, přístupových schodišť a najdeme tu dokonce i podzemní kostel.

Hrad Sloup patří k vyhledávaným turistickým cílům, takže dnes by tu žádný poustevník jistě klid nenašel. Stejně tak i přilehlé lesní divadlo a vyhlídka Na Stráži s rozhlednou a restaurací ožívají v létě čilým ruchem. Stezka středozemím pokračuje po červené značce a postupně prochází kolem obou těchto zajímavostí.

Lesní divadlo ve Sloupu vzniklo v roce 1921 v přírodním skalním amfiteátru, kam se prý vešlo až 1 600 diváků. Součástí areálu divadla byly i do skály vytesané průchody za jevištěm, orchestřiště a kamenná věž s bránou. V roce 2004 bylo zpustlé divadlo obnoveno a v současné době se v něm konají sezónní kulturní vystoupení. Strmý výšvih vás od lesního divadla zavede k vyhlídce Na Stráži, ke které se otevírá letecký pohled na skalní hrad Sloup. Dokonalý kruhový výhled pak nabízí blízká rozhledna a několik dalších vyhlídek směrem na Lužické hory ukrývají okolní lesy.

Lesní pěšina pokračuje na vrchol Slavíček s čedičovou skalkou a omezeným výhledem na horu Ralsko a pak strmě klesá na dno Modlivého dolu. Zdejší do skály vytesaná kaple dokonale zapadá do okolní přírody a není tedy divu, že je častým cílem mnoha turistů. Stávající skalní kaple je poutním místem a kulturní památkou, kterou vytvořil na konci 18. století svojkovský zedník Josef Sacher na popud hraběnky Alžběty Kinské.

Cesta klesá Modlivým dolem kolem upraveného pramene U Strážce a vyústí na silnici nedaleko Svojkova. Hned přes silnici lze bránou vstoupit do pěkného parku a po žluté značce vystoupat ke zřícenině hradu Svojkov. Z tohoto „menšího bratra“ hradu Sloup se dochovaly pouze zříceniny v podobě skalního suku se světničkami, průchodem, schody a zbytky zdiva paláce.

Poslední část výletu vede ze Svojkova do Zákup po zelené turistické značce. Hezká cesta se klikatí převážně lesnatou krajinou a jen ojediněle nabídne drobné vzrušení v podobě dalekých výhledů směrem k Lužickým horám a Ještědskému hřbetu.

Městečko Zákupy se pyšní renesančním zámkem zasazeným do údolí Svitavky s přilehlým anglickým parkem. Rodina Habsburků jej v 19. století využívala jako letní sídlo, dnes je možné si jeho honosné interiéry prohlédnout během komentované prohlídky. K zámku přiléhá zrenovovaný anglický park s barokní terasovitou zahradou. Není to ale zdaleka jenom zámek, co by vás mělo v Zákupech zaujmout, během krátké procházky tu můžete objevit spoustu dalších nečekaných zajímavostí, jenom kulturních památek bychom v Zákupech napočítali více než desítku.

Naproti zámku se za vysokými zdmi ukrývá rozpadající se kapucínský klášter, cestou k němu překročíte klášterní most se sochami svatých. Mostu si mnozí ani nevšimnou, protože byl postaven přes staré koryto Svitávky, která ovšem nyní proudí asi o sto metrů vedle. Krátká procházka nábřežní ulicí odhalí bezpočet nádherných roubených domů a přivede vás ke Starému zákupskému mostu, zdobenému barokními sochami. Doslova pár kroků odtud se rozkládá náměstí s morovým sloupem s Nejsvětější Trojicí a dvaceti dalšími sochami. Náměstí lemuje budova muzea, honosná radnice a bývalý klášter milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Online mapa výletu: https://mapy.cz/s/rasarosufa