Dál už to v Česku nejde – krajní body naší země

Stezky Via Czechia jsou unikátní v tom, že propojují všechny krajní body naší země 🧭 🇨🇿

Dnes už na všechny tyto body vedou turistické značky a jsou osazeny pamětními kameny. Ještě před pár lety byste se k nim ale museli prodírat po zarostlých cestách a hledat byste je museli s podrobnou mapou nebo kompasem v ruce. I tak si ale tyto body stále uchovávají svou tajuplnost míst na hranicích, daleko od lidské civilizace.

Nejsevernější bod

Tak, jako Norové mají svůj proslulý Nordkapp, můžeme i my v Česku obdivovat nejsevernější pól země, pro nějž zlidověl stejný název označující známý severní výběžek Evropy. Nejsevernější bod ČR leží ve Šluknovském výběžku a je rovněž nejsevernějším bodem bývalého Československa a Rakousko-Uherska a také nejsevernějším bodem historické země Čechy.

Na samém konci Šluknovského výběžku na každého dýchne duch izolovaného pohraničí – koneckonců i název nejbližší vlakové zastávky „Horní Poustevna“ jako by podtrhoval fakt, že tady se s ruchem civilizace moc nesetkáte.

Nejsnadnější přístup k nejsevernějšímu bodu ČR vede z naší nejsevernější obce Lobendava po zelené turistické značce přes osadu Severní k hraničnímu přechodu Lobendava-Severní / Steinigtwolmsdorf. Odtud je to už jen asi kilometr po žluté značce.

Moře z českého Nordkapu sice neuvidíte, ale vzdušná vzdálenost k tomu Baltskému odtud činí jen 290 km, což je nejkratší vzdálenost Česka od moře. Opačným směrem na jih bychom naměřili 278 kilometrů k našemu nejjižnějšímu bodu u obce Vyšší Brod – protilehlému bodu Stezky středozemím.

Místo pod Bukovou horou uprostřed pohraničních hvozdů jinak kromě zeměpisného rekordu nenabízí mnoho výjimečného, však také ještě donedávna byste zde marně hledali turistickou značku. Nejprve sem skromnou cedulku umístili turisté z Nového Boru a až v roce 2013 bylo místo osazeno mohutným kamenem a informačními tabulemi.

Nejjižnější bod

Jak již bylo napsáno výše, nejjižnější bod je vzdušnou čarou vzdálen 278 km od toho severního. Pokud byste šli pěšky nebo jeli na kole po Stezce středozemím, urazíte mezi těmito krajními body přibližně dvakrát tolik – pěší trasa měří 569 km, cyklistická 547 km. Drobnou geografickou zajímavostí je fakt, že přímá spojnice nejsevernějšího a nejjižnějšího bodu téměř přesně kopíruje poledník, prochází skrz Prahu a téměř se dotýká geometrického středu Čech u obce Petrov.

Vydat se k nejjižnějšímu bodu můžete z naší nejjižnější obce, kterou je Vyšší Brod. Odtud vede turistická značka do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, nacházející se nedaleko Vyšebrodského průsmyku, který geograficky odděluje Novohradské hory a Šumavu.

Jestliže Šumava patří k vyhledávaným místům, kraj kolem Studánek a Horního Dvořiště jako by po válce zmizel z turistických map. Ještě před několika lety k nejjižnějšímu bodu nevedla žádná značená trasa, oživení napomohlo až její vyznačení v roce 2014, osazení pamětního kamene a vybudování odpočívadla.

V místech, kde se modrá značka stáčí k severozápadu, odbočuje k jihu žlutá turistická značka, směřující k nejjižnějšímu bodu České republiky. Nová štěrková cesta prochází zaniklou obcí Radvanov a záhy dosahuje státní hranice.

Nejjižnější bod leží u Mlýneckého potoka, zmiňovaný pamětní kámen nese desku s označením všech čtyř krajních bodů naší země. Asi sto metrů na rakouském území si můžete prohlédnout tzv. Švédské šance – repliku opevnění ze třicetileté války, které zde zastavilo postup švédských vojsk.

Nejzápadnější bod

Nejzápadnější bod České republiky leží v katastru obce Krásná, uprostřed Újezdského potoka, který zde tvoří státní hranici. Bod leží mezi dvěma mohutnými hraničními mezníky z roku 1844. Na místě stojí pylon s GPS souřadnicemi, informační panel a altánek s malou bivakovací půdičkou. Vzdušnou čarou odděluje nejzápadnější od nejvýchodnějšího bodu České republiky 490 km a úhlová vzdálenost 6° 46′ 07″, což kupříkladu znamená 27 minut rozdílu v časech východu a západu slunce.

Často je omylem za nejzápadnější výspu naší země považováno trojstátí Čech, Bavorska a Saska na konci Ašského výběžku, asi 7 km vzdušnou čarou odtud na sever.

Nejbližší vlaková zastávka se jmenuje Štítary, vyrazit ale můžete i z Aše nebo z německého Rehau, kam jezdí vlaky z Chebu nebo z Aše.

Nejzápadnější bod České republiky leží v opuštěné krajině zaniklých a vysídlených obcí bývalého přísně střeženého hraničního pásma. Tady na vás opravdu dýchne atmosféra „konce světa“, místa, kudy spíše projde srnka než noha člověka. Ponurou historii připomíná i nedaleký památník obětem první světové války u zaniklé obce Újezd. V roce 2008 byl v blízkosti nejzápadnějšího bodu postaven Most přátelství jako symbol usmíření Čechů a Němců, které západní hranice dlouho rozdělovala.

Nejvýchodnější bod

Nejvýchodnější bod České republiky se nachází nedaleko rezervace Bukovec, v údolí potoka Oleška, a je rovněž označen kamenem s pamětní deskou. Na místo se dostanete snadno – od nádraží v Jablunkově (naše nejvýchodnější město) jezdí autobusy do nedalekého Bukovce, který je nejvýchodnější obcí ČR. Od poslední zastávky je to k nejvýchodnějšímu bodu asi dva kilometry cesty.

Cesta vás provede malebným Jablunkovským mezihořím, které se rozkládá na území tří států, přičemž na českém má rozlohu pouhých 26 km2 a je nejenom nejvýchodnějším, ale také nejmenším pohořím České republiky. Poslední metry k nejvýchodnějšímu bodu vedou po krátké naučné stezce přes přírodní rezervaci Bukovec. Samotný nejvýchodnější bod leží v lesíku a kromě pamětního kamene tu najdete už jen turistický přístřešek a informační tabuli.

Někdy je nesprávně za nejvýchodnější výspu naší země považováno trojmezí České republiky, Slovenska a Polska, ležící nedaleko Hrčavy. Eventuální zacházka na trojmezí představuje prodloužení výletu přibližně o šest kilometrů a kromě samotného trojmezného patníku si v okolí můžete prohlédnout dřevěný kostel v Hrčavě, poutní Lurdskou jeskyni se studánkou nebo památník posledního zastřeleného vlka v ČR.