Českomoravská stezka – Králický Sněžník a Hanušovická vrchovina

Pohoří Králický Sněžník je svou rozlohou jedním z našich nejmenších horských celků, jeho nejvyšší hora jej však řadí na třetí příčku, hned za Krkonoše a Hrubý Jeseník. Ke Králickému Sněžníku přiléhá Hanušovická vrchovina, jakési jižní podhoří Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku.

Poměrně rozsáhlý geomorfologický celek Hanušovické vrchoviny leží jižně od Králického Sněžníku, od kterého jej mimo jiné odděluje hluboké údolí řeky Moravy. Na východě sousedí s Hrubým Jeseníkem, na západě s Orlickými horami a na jihu oblast zasahuje až do Litovelského Pomoraví. Nejvyšší částí Hanušovické vrchoviny je Branenská vrchovina s jediným tisícimetrovým vrcholem celé oblasti. Protože Českomoravská stezka prochází pouze Branenskou vrchovinou, budeme se dále zabývat pouze tímto podcelkem.

Trasa Českomoravské stezky prochází oblastí ve dvou etapách od trojmezí pod vrcholem Králického Sněžníku přes Dolní Moravu až do Červené Vody. Celková vzdálenost dvoudenního přechodu činí 34 kilometrů. Úvodní etapa začíná na historickém trojmezí Čech, Moravy a Kladska, vystoupá na blízký vrchol Králického Sněžníku a kolem pramene Moravy sestupuje do Dolní Moravy. Ve druhé etapě vede Českomoravská stezka oblastí Branenské vrchoviny a přes obce Malá Morava a Podlesí stoupá kolem Severomoravské chaty na vrchol Jeřáb. Odtud stezka sestupuje kolem pramene Tiché Orlice, prochází kolem odbočky k nedalekému klášteru Hedeč a pokračuje do obce Červená Voda.

Cyklistická varianta

Start Českomoravské stezky poblíž vrcholu Králického Sněžníku je pro cyklisty těžko dosažitelný. Horský terén není pro kola vhodný a ve vrcholové národní přírodní rezervaci není jízda na kole mimo vyznačené cyklotrasy povolena. Možným řešením je cyklistický start na rozcestí Pod Vilemínkou s tím, že chybějících přibližně 5 kilometrů od historického trojmezí lze zdolat pěšky. Trasa vede údolím řeky Moravy až do Malé Moravy, odkud stoupá úbočím Jeřábu k rozcestí Pod Svatou Trojicí. Odtud je možné na kole odbočit k Severomoravské chatě nebo k poutní kapli Nejsvětější Trojice. Samotný vrchol Jeřábu je pro cyklisty sice zdolatelný, ale jde o náročný horský výjezd, vhodný spíše pro pěší turisty. Cyklistická varianta proto vede severním úbočím Jeřábu kolem rozhledny Val a kláštera Hedeč do cíle v Červené Vodě. Celková délka etapy měří 31 km a lze ji zvládnout za jeden den, a to včetně pěšího dosažení vrcholu Králického Sněžníku.