Českomoravská stezka – Hornosvratecká vrchovina

Hornosvratecká vrchovina se skládá ze dvou pohoří – Žďárských vrchů a Nedvědické vrchoviny. Dohromady tvoří ucelenou oblast v oblasti Českomoravské vrchoviny, která je přibližně vymezena městy Polička, Letovice, Tišnov a Žďár nad Sázavou. Oblast leží víceméně celá v povodí horní Svratky, která pramení na úbočí Žákovy hory ve Žďárských vrších a od Herálce po Jimramov tvoří historickou hranici mezi Čechami a Moravou. Její hluboko zaříznuté údolí prochází výrazným tektonickým prolomem a tvoří přirozený průchod ze Žďárských vrchů až k Tišnovu a dále k Brnu. Údolí u obce Vír je hluboké až 300 metrů a je místem s největším vertikálním rozdílem na celé Českomoravské vrchovině.

Oblastí Hornosvratecké vrchoviny prochází Českomoravská stezka ve třech etapách v celkové délce 58 km. Přiměřená délka etap umožňuje poklidnější tempo s dostatkem času pro zastávky nebo prohlídky zajímavostí po cestě.

Z Bystrého přechází stezka řídce obydlenou krajinou Sulkovecké vrchoviny a sestupuje do hlubokého údolí Svratky. V Dalečíně se trasa napojuje na Centrální stezku, s níž vede souběžně proti proudu Svratky až do Jimramova.

Z Jimramova pokračuje Českomoravská stezka dále proti proudu Svratky a sleduje tak historickou hranici Čech a Moravy. V Borovnici stezka vstupuje do CHKO Žďárské vrchy. Alternativně lze jít z Jimramova po trase Centrální stezky přes skalní vyhlídku Prosíčka a napojit se na základní trasu ve Spělkově. Za obcí Krásné se trasa opět nakrátko přimkne ke Svratce, aby pak vystoupala ke skalní vyhlídce Čtyři palice.

Poslední etapa tohoto úseku stoupá z Křižánek, malebné obce na pomezí Čech a Moravy, k vrcholu Devět skal. V nejvyšším bodě celého úseku trasa překříží Centrální stezku a pokračuje lesnatou krajinou přes vrcholy Žákova hora a Tisůvka k rybníku Velké Dářko. Cíl etapy leží na severním okraji Žďáru nad Sázavou, v blízkosti zámku a významného poutního místa Zelená hora.

Cyklistická varianta

Cyklistická trasa vede v některých pasážích souběžně s pěší, na mnoha úsecích se ale od ní odklání, a to zejména z důvodů horší průjezdnosti terénem nebo vyhnutí se pěším stezkám v CHKO Žďárské vrchy. Úsek mezi Sulkovcem a Dalečínem po zelené značce je pro kola poměrně náročný (nicméně průjezdný) a cyklistická trasa zde proto vede až do Jimramova po silnici. Jedná se nicméně o hezkou pasáž s mnoha výhledy a převážně klesajícím profilem. Rovněž úsek podél Svratky mezi Telecím a Spělkovem je místy obtížný (zejména výšvih od Spělkovské lávky), trasa tak vede po červeně značené cyklotrase přes samotu Kutiny. Cyklotrasa z důvodu těžkého terénu míjí Čtyři palice, ke skalám lze nicméně dojít pěšky od rozcestí Plaňkovka. Dále stezka pokračuje přes Křižánky k rozcestí pod vrcholem Devět skal a kolem pramene Svratky míří k Velkému Dářku a dále již souběžně s pěší trasou do cíle etapy ve Žďáru nad Sázavou. Celkem měří tento úsek 59 km a dá se zvládnout za jeden den.