Českomoravská stezka – Českotřebovská vrchovina

Českotřebovská vrchovina je podcelkem Svitavské pahorkatiny; protože ale Českomoravská stezka prochází jen tímto pohořím, pojmenovali jsme úsek právě po něm. Na počátku úseku prochází stezka ještě Moravskotřebovskou pahorkatinou a v závěru pak Nedvědickou vrchovinou. Jde ale o velmi krátké úseky, a proto tyto geomorfologické celky nejsou do popisu zařazeny. Ostatně právě fenomén Českotřebovské vrchoviny s výrazným Hřebečovským hřbetem v podstatě určuje charakter putování na tomto úseku Českomoravské stezky.

Trasa Českomoravské stezky se v určitých pasážích musela vyrovnat s absencí kvalitních turistických cest. Zejména Javornický hřeben západně od Svitav je svým způsobem izolovaný od Hřebečovského hřbetu a chybí zde propojení vhodnými cestami. Proto jsme se nakonec odchýlili od historické hranice a zvolili vedení základní trasy po Hřebečovském hřbetu, který nabízí hezké cesty, daleké výhledy a několik přírodních rezervací. Kdo přesto nechce vynechat pasáž svitavského výběžku osazenou mnoha hraničními kameny, může absolvovat popsanou alternativní trasu, vedenou ze Svitav přes Javornický hřeben do Vendolí.

Z Lanškrouna se Českomoravská stezka vydává po vedlejších silnicích přímo k Hřebečovskému hřbetu a přitom prochází svým nejníže položeným bodem u Lukové. Na Hřebečovský hřbet se vyhoupne u poutního místa Anenská studánka a pak pokračuje po vysoko položeném Hřebečovském hřbetu až k Rudné, odkud sestupuje do údolí Svitavy. Poslední etapa vede z Březové nad Svitavou do Svojanova a dále do městečka Bystré, kde úsek Českotřebovskou vrchovinou končí. Celkem tento úsek (bez alternativní etapy kolem Svitav) měří 64 km a je rozdělen na 3 celodenní etapy.

Cyklistická varianta

Cyklistická trasa se od startu v Lanškrouně až do Březové nad Svitavou odchyluje od té pěší jen minimálně. Následně stezka vynechává cyklisticky náročný terén kolem rozhledny Járy Cimrmana a Čertových děr a vede dále po proudu Svitavy do obce Rozhraní. Přes Študlov se pak dostane do údolí Křetínky, kde míjí malebné Bohuňovské skály, a proti jejímu proudu vás dovede do Svojanova, kde se opět potká s pěší trasou. Poslední pasáž do Bystrého má několik těžších, nicméně zvládnutelných pasáží. Celková délka tohoto úseku je 68 km, což je zvládnutelné za 1–2 dny.