Centrální stezka – Valašsko

Valašsko je svébytný národopisný a kulturní region, který se rozprostírá v nejvýchodnější části Moravy. Hranice oblasti jsou částečně neostré a do značné míry záleží na výkladu území ve vztahu k sousedícím regionům – na jihu to je Slovácko, na západě Haná a na severu Lašsko. Geomorfologicky leží Valašsko v oblasti Moravsko-slovenských Karpat a Západních Beskyd; mezi valašská pohoří (která alespoň zčásti leží na Valašsku) tak patří Vizovická vrchovina, Hostýnské vrchy, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy, Javorníky a Bílé Karpaty.

Trasa Centrální stezky přechází napříč celým regionem Valašska, a to v pěti etapách o celkové délce 121 km. Stezka vede oblastí postupně přes Vizovickou vrchovinu, Hostýnské vrchy a Vsetínské vrchy. Z údolí Moravy vede trasa otevřenou krajinou Zlínské vrchoviny do Zlína, které je největším městem na celé trase Centrální stezky. Následují dvě náročnější etapy Hostýnskými vrchy, které vedou přes poutní místo Svatý Hostýn do Vsetína. Tento úsek lze případně rozdělit na tři kratší etapy s nocováním v Rusavě a na Trojáku. V závěru vede stezka hřebenovkou Vsetínských vrchů přes Soláň na Bumbálku.

 Cyklistická varianta

 Cyklistická trasa vede Valašskem z velké části po stejných cestách jako ta pěší. Trasa využívá širokých lesních cest na hřebenovce Hostýnských vrchů a vede po značených cyklotrasách – i když tyto v některých pasážích vyžadují solidní techniku a fyzičku. Nejtěžší pasáží je hřebenovka Vsetínských vrchů mezi rozcestím Ptáčnice a Solání. Trasa objíždí některá neprůjezdná či obtížně průjezdná místa. Jmenujme například poutní místo Svatá voda (500 m od trasy), pramen Dřevnice nebo vrchol Vysoké.

Lyžařská varianta

Lyžařská trasa Valašskem vede jen výše položenými pasážemi Centrální stezky – tedy přes Hostýnské a Vsetínské vrchy. Úsek z Rusavy do Vsetína vede jižní částí pohoří mimo trasu upravované Hostýnské magistrály. Úsek ze Vsetína na Bumbálku bývá obvykle upravován a zejména pasáž Soláň–Bumbálka patří k oblíbeným běžkařským trasám. Na Bumbálce se lyžařská trasa napojuje na Beskydskou magistrálu. Lyžařská trasa měří celkem 71 km.