Centrální stezka – Slovácko

Slovácko je národopisnou oblastí na jihovýchodě Moravy, rozprostírající se na území Dolnomoravského úvalu a jemu přilehlých horských celcích. Spadají sem tedy oblasti Ždánického lesa, Chřib, Kyjovské pahorkatiny, Bílých Karpat a části Vizovické vrchoviny. Z hlediska popisu se zaměříme především na severní, spíše hornatější část Slovácka mezi Kyjovem a Napajedly, kudy Centrální stezka prochází.

Trasa Centrální stezky vede přes Slovácko z Bučovic do Napajedel ve třech etapách v celkové délce 78 kilometrů. Stezka prochází přes pohoří Středomoravských Karpat a z velké části se pohybuje ve výše položených oblastech, v lesích Ždánického lesa a Chřibů. První etapa vede z Bučovic přes Ždánický les do Kyjova a dostává se tak z oblasti Brněnska (kam ještě Bučovice patří) na Slovácko. Druhá etapa prochází hřebenovkou Chřibů kolem zříceniny Cimburk a několika skalních útvarů a rezervací až ke hradu Buchlov. Poslední etapa Slováckem směřuje logicky na Velehrad, odkud vede jihovýchodním úbočím Chřibů do cíle v Napajedlích.

 Cyklistická varianta

 Cyklistická trasa vede z velké části po stejných cestách jako základní pěší trasa – zejména to platí v prvních dvou třetinách úseku až po Velehrad. Ždánický les i Chřiby se vyznačují poměrně kvalitními cestami, z velké části vyasfaltovanými. Hlavní hřebeny Ždánického lesa a Chřibů jsou jen mírně zvlněné a nesetkáte se na nich s výrazným převýšením. Jiná situace nastává v úseku z Velehradu do Napajedel, kde pěší trasa vede jihovýchodním úbočím Chřibů, kde překračuje množství bočních údolí. Ta jsou často velmi hluboká a vysilující. Proto vede poslední třetina cyklistické trasy z Velehradu přes Staré Město a dále podél Baťova kanálu a Moravy po pohodlné asfaltové cyklostezce. Celková délka cyklistického úseku činí 73 km, což je zvládnutelné za 1–2 dny.