Centrální stezka – Údolí Svratky

Svratka na úseku z Jimramova do Tišnova protéká nejvýchodnější částí Českomoravské vrchoviny, která spadá do geomorfologické oblasti Nedvědická vrchovina. Oblast se administrativně nachází na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje a jelikož údolí a nejbližší okolí Svratky tvoří svébytný region, pojmenovali jsme tento úsek Centrální stezky právě po této významné moravské řece.

Trasa Centrální stezky prochází oblastí ve třech etapách dlouhých celkem 61 kilometrů. Ačkoliv celým údolím vede páteřní červeně značená turistická trasa, vydává se Centrální stezka i mimo údolí a vystupuje na mnoho vyhlídkových míst. Obchází tak relativně nezáživný údolní úsek mezi Štěpánovem nad Svratkou a Tišnovem. Malebná pasáž přes Horní Čepí vede mimo značené cesty, i když v minulosti byla tato cesta proznačena a dodnes lze místy najít značku černé barvy.

Centrální stezka začíná tento úsek v Jimramově a vede údolím Svratky přes Unčín do Dalečína. Odtud začíná první větší výstup z údolí ke kostelu ve Vítochově a dále k rozhledně Karasín, než stezka opět klesne k řece ve Víru. Následuje úsek přes vysoko položené zříceniny Pyšolec a Zubštejn a sestup do Štěpánova nad Svratkou. Za touto obcí se stezka odklání od červené značky KČT a stoupá přes louky na Kopicově vrchu do obcí Horní Čepí a Chlébské. Sestup do Nedvědic má význam zejména kvůli možnosti ubytování a také návštěvy hradu Pernštejn. Poslední úsek vede vysoko po lesnatém úbočí vrchu Sýkoř do Lomnice a odtud přes Předklášteří do Tišnova.

Cyklistická varianta

Členitá krajina údolí Svratky vytváří pro cyklisty náročné hřiště plné výzev. Cesty tu jsou mnohdy strmé, kamenité a po dešti rozblácené. Pokud chcete na kole kopírovat pěší trasu, budete muset z těchto důvodů mnohokrát slézt z kola a vést ho. Cyklistická trasa proto vede z velké části po silnicích, neboť asfalt je tu často jedinou zárukou průjezdnosti. Trasa má z tohoto důvodu snadnější výškový profil a míjí některá zajímavá a vysoko nad údolím položená místa – například rozhlednu Karasín nebo zříceninu Zubštejn. Na druhou stranu se v údolí Svratky potkáte s jinými zajímavostmi, jak jsou například kryté mosty ve Švařci a Černvíru. Celková délka cyklistické trasy činí 54 km, což se dá bez problémů ujet za jeden den.

Vodácká varianta

Na Svratce se nacházejí dva vodácky zajímavé úseky. Horní úsek z Českých Milov do Dalečína je sjízdný pouze za jarního tání a po vydatných deších. Následuje vodní nádrži Vír I, po níž je plavba zakázána. Na druhém dolním úseku lze splouvat již od hráze nádrže Vír I, kde se nachází krátký slalomový kanál, ovšem nevhodný pro otevřené lodě. Splouvání úseku pod Vírem ovlivňuje vypouštění přehrad Vír I a Vír II, časy vypouštění vody závisí na potřebě výroby elektrické energie a nelze je ovlivnit. Splutí lze ukončit podle chuti v Nedvědicích, Doubravníku, Borači nebo až ve Štěpánovicích. Na obou úsecích dosahuje Svratka obtížnosti až WW II+. Délka vodáckého úseku Centrální stezky od hráze vodní nádrže Vír I do Štěpánovic činí 33 km.