Centrální stezka – Brněnsko a Moravský kras

Jako Brněnsko je obvykle popisován kulturní a etnografický region obkružující největší moravské město do vzdálenosti přibližně 30 kilometrů. Název se rovněž používá pro destinační oblast podporující turistický ruch v okolí Brna. Moravský kras, jako jedinečná krasová oblast, vytváří v rámci Brněnska významnou a de facto samostatnou enklávu. Z tohoto důvodu byla oblast, kterou prochází devátý úsek Centrální stezky, pojmenována jako Brněnsko a Moravský kras. Při popisu se dále zaměříme jen na část Brněnska ležící severně od Brna – tedy na tu část, do které především trasa Centrální stezky zasahuje.

Trasa Centrální stezky sleduje nejzajímavější turistické trasy a cíle a mimo jiné propojuje dvě nejdůležitější poutní místa, kterými jsou Vranov a Křtiny. Zároveň se stezka přibližuje na dosah Brnu s možností napojit se na trasu například u Brněnské přehrady. Trasa vybíhá i do severnější části Moravského krasu, aby dosáhla kultovního turistického bodu celé Moravy – propasti Macocha.

V první etapě ještě trasa vede podél Svratky, jejíž údolí od Tišnova postupně mění svůj charakter. Stezka prochází méně známou krasovou oblastí Lažánecko-heroltický kras a dostává se k Hradu Veveří a Brněnské přehradě. Následně trasa definitivně opouští Svratku a lesnatou krajinou vede přes jedinečný hřeben Babího lomu s nejvyšším vrcholem v těsné blízkosti Brna. Za Vranovem trasa vstupuje do CHKO Moravský kras a Suchým žlebem vede kolem Kateřinských a Punkevních jeskyní k propasti Macocha. Odtud pokračuje přes Rudice do Křtin a dále východním směrem přes přírodní park Říčky do Rousínova. Poslední etapa z Rousínova do Bučovic již leží v oblasti Karpat a překračuje otevřenější krajinu Litenčické pahorkatiny. Úsek Brněnskem a Moravským krasem má 6 etap a celkovou délku 113 km. Začátek i konec úseku jsou výborně dostupné veřejnou dopravou.

 Cyklistická varianta

 Cyklistická trasa Centrální stezky se od té pěší v mnoha částech liší, což je zejména dáno nevhodností některých cest pro jízdu na kole. S ohledem na ochranu přírody je v Moravském krasu vhodné držet se oficiálních cyklotras. Celkově měří cyklistická trasa 111 km, což je zvládnutelné za 2 dny s možností přenocování přibližně uprostřed úseku u Skalního Mlýna.

Mezi Tišnovem a Veverskou Bitýškou se cyklotrasa více drží Svratky, ovšem pod rozcestím Šárka narazíte na neprůjezdnou pasáž, kterou trasa objíždí. Před hradem Veveří se trasa vyhýbá rezervaci Krnovec, za Brněnskou přehradou zvanou Prýgl se vydává více na sever a zamíří do Kuřimi s možností navštívit zdejší zámek. Babí lom objíždí cyklotrasa po cestě Lávky, na jeho hřeben se můžete vydat pěšky od rozcestí U Jelínka. Cesta k Blansku vede částečně po hlavní silnici, následně prochází Arnoštovým a Punkevním údolím ke Skalnímu Mlýnu. K hornímu můstku Macochy je nutné udělat odbočku ze Suchého žlebu a vrátit se stejnou cestou. V závěru vede stezka přírodním parkem Říčky do Rousínova po páteřní asfaltové cyklotrase a dále do Bučovic přes město Slavkov.