Centrální stezka – Údolí Berounky

Řeka Berounka tvoří přirozenou osu země na západ od Prahy a vytváří tak logickou linii pro vedení Centrální stezky. Celý úsek byl pro srozumitelnost pojmenován Údolí Berounky, stejně dobře by ale celá oblast mohla nést pojmenování „Křivoklátsko a Český Kras“ podle velkoplošných chráněných území, kterými prochází.

Pěší trasa Via Czechia vede mezi Liblínem a Davlí celkem v pěti etapách v celkové délce 117 km. Ačkoliv by se mohlo zdát, že cesta podél řeky bude rovinatá a snadná, opak je pravdou – stezka mnohokrát vystupuje velmi strmými stráněmi od řeky k  vyhlídkám na hraně kaňonu a poutníkům tak nenechá příliš prostoru na odpočinek. Pestrá trasa vede převážně po přírodních cestách, z velké části smíšenými lesy a kolem mnoha přírodních i historických zajímavostí. V létě také jistě potěší mnoho příležitostí k ochlazení a koupání v Berounce a také četná tábořiště podél řeky.

Centrální stezka se víceméně po celý tento úsek drží toku Berounky, více se vzdaluje pouze v závěru poslední etapy, kdy ze Zadní Třebaně stoupá přes pohoří Hřebeny a přes Mníšek pod Brdy směřuje k Davli. Kdo chce dojít až k ústí Berounky, může putovat z Karlštejna po červené značce do Zbraslavi, napojit se na trasu Stezky středozemím a po ní pokračovat do Davle.

Cyklistická varianta

Cyklistická trasa měří v tomto úseku 114 km, což vzhledem k náročnosti profilu představuje přinejmenším 2 dny putování. Stezka do značné míry kopíruje svojí pěší variantu, upozorňujeme ale na některé úseky, které rozhodně nejsou pro kola sjízdné, obvykle pro velmi strmý sklon a nevhodný terén. Jedná se o červenou turistickou trasu mezi obcemi Bujesily a Chlum, výjezd od rozcestí U Kouřimecké rybárny k rozcestí Křiniště-hájovna a výjezd k vyhlídce u rezervace Nezabudické skály. Cyklistická trasa vynechává Svatý Jan pod Skalou, neboť celý červeně značený úsek mezi Svatým Janem a Karlštejnem je pro kola zcela nevhodný. Případně sem lze odbočit ze Srbska a vrátit se stejnou cestou (navíc 10 km). V obci Karlštejn je ustanovena pěší zóna a průjezd na kole je tedy zakázán.

 Vodácká varianta

 Berounka patří mezi českou vodáckou klasiku a zároveň k našim vodácky nejjednodušším řekám. Prakticky po celé své délce teče líným tempem, jen tu a tam se svezete na vlnkách nezáludných peřejek nebo jezové propusti. Proto je také Berounka vhodná pro začátečníky nebo rodiny s dětmi. Méně adrenalinu při splouvání vám řeka vynahradí nádhernou krajinou, velkým výběrem tábořišť a víceméně celoroční sjízdností. Nejčastější začátek splouvání je v Chrástu u Plzně, vyplout se ale dá také z Liblína – tedy přímo ze začátku tohoto úseku Centrální stezky. Odtud je to do Zadní Třebaně 80 km, což lze v pohodovém tempu zvládnout za 4–5 dní.