Centrální stezka – Postřelí

Údolí Střely patří k nádherným, a přitom poněkud pozapomenutým oblastem naší země. Řeka pramení jižně od Toužimi a na své cestě vytváří lesnaté  a často nepřístupné údolí bez turistických tras. Přírodně a scenericky nejzajímavější úsek bychom našli pod Rabštejnem nad Střelou, kde se kamenitý a divoký tok Střely zahlubuje, rozbíhá a protéká přírodní rezervací Střela. Střela se svou délkou 102 km řadí spíše k těm delším řekám Česka, její průtok na soutoku s Berounkou je však menší, než bychom u toku takové délky očekávali.

Pěší trasa Via Czechia vede oblastí ve čtyřech etapách mezi Toužimí a Liblínem, celkem tento úsek měří 81 km. Centrální stezka prochází z části přímo podél Střely, z části vystupuje z jejího údolí na vyhlídkové vrcholy a také prochází významným poutním místem Skoky. Putujícím tento úsek nabídne kromě hezké přírody i bezpočet památek a příležitostí k návštěvě mnoha architektonických skvostů. Těmi nejvýznamnějšími jsou klášter Plasy, historické město Rabštejn nad Střelou nebo město Žlutice.

Cyklistická varianta

Cyklistická trasa je dlouhá 86 km a vede z velké části společně s tou pěší – jedná se v naprosté většině o široké lesní, nebo v menší části o užší, ovšem dobře průjezdné nezpevněné cesty. Trasa neprochází nejatraktivnějším úsekem údolí Střely mezi Rabštejnem a Plasy z důvodu několika zcela nesjízdných a pro kolo nevhodných úseků. Cyklistům proto doporučujeme zanechat kolo v Rabštejně (nebo zde přenocovat) a projít pěšky alespoň okruh vedený po naučné stezce kolem Rabštejna. Rovněž hora Vladař je pro cyklisty víceméně nedosažitelná, nejsnazší cesta na vrchol vede od rozcestí U Studánky po žluté turistické značce. V závěru trasa objíždí špatně průjezdný úsek Piplův mlýn – soutok Střely s Berounkou, těchto přibližně 0,6 km lze případně projít pěšky a od soutoku již pokračovat po kvalitní cestě.

Vodácká varianta

 Střela patří k vodácky atraktivním řekám, ovšem jen výjimečně má dostatek vody pro bezproblémové splouvání. Příhodné podmínky nastávají většinou jen na jaře nebo po vydatných deštích. Obvykle v září se na Střele koná vodácká akce, kdy průtok nadlepšuje vypouštění vodní nádrže Žlutice. Střela má jen málo jezů, horní a střední úsek se vyznačuje ostrými meandry v úzkém korytě a plavbu znepříjemňují spadlé stromy. Vodácká obtížnost činí WWI, je nutná znalost ovládání lodí a umět rychle zastavit před překážkou. Za vhodných podmínek lze splout cca 70 km dlouhý úsek od hráze nádrže Žlutice až do ústí do Berounky, vodácky nejhezčí jednodenní úsek najdete na 17 kilometrech mezi Rabštejnem a Mladoticemi.