Centrální stezka – Posázaví a Kraj blanických rytířů

Sázava patří k našim nejvýznamnějším řekám a svou délkou 226 kilometrů se řadí na páté místo dle délky toku na našem území. Řeka pramení na pomezí Čech a Moravy mezi Kamenným a Šindelným vrchem nedaleko rybníka Dářko a vlévá se do Vltavy u Davle. Region Posázaví je všeobecně vnímán jako několik desítek kilometrů široký pás krajiny po obou březích Sázavy, a to od pramene až k soutoku s Vltavou.

Pěší trasa Centrální stezky Via Czechia vede mezi Davlí a Ledčí nad Sázavou v sedmi etapách o celkové délce 152 km. Trasa vede, pokud možno po přírodních cestách, z velké části lesnatou venkovskou krajinou. Na mnoha místech je možné využít tábořišť a kempů podél řeky nebo se v Sázavě vykoupat.

Centrální stezka se v Posázaví zčásti drží podél Sázavy, několikrát ale její břehy a údolí opouští a vydává se do výše položených rozhledových míst. Nejvýraznější takovou odbočkou je cesta na vrchol Velkého Blaníku – tato památná a mýtická hora jistě zaslouží, aby jí člověk při cestě napříč zemí neminul. Současně přináší trasa přes Velký Blaník možnost navštívit i zámek Konopiště, anglický park ve Vlašimi nebo poutní místo Hrádek.

Cyklistická varianta

Cyklistická trasa Posázavím měří 147 km, což lze v závislosti na tempu zvládnout za 2–3 dny. Trasa přibližně sleduje pěší variantu a pokud se od ní ochyluje, využívá většinou značených cyklotras. Hned na začátku je třeba upozornit na velmi ztíženou průjezdnost Posázavské stezky mezi Pikovicemi a Kamenným Přívozem – z toho důvodu je zde cyklotrasa vedena přes Třebsín a Krňany. Na kole rovněž není možné vyjet na Velký Blaník z důvodu vyhlášení přírodní rezervace – ideálně kolo uzamkněte u parkoviště mezi Louňovicemi a Velkým Blaníkem a na vrchol vystoupejte pěšky po červené turistické značce. Při průjezdu konopišťským a vlašimským zámeckým parkem je třeba dbát opatrnosti vůči chodcům. Úsek z Vlašimi na Hrádek po modré turistické značce je sice v mapách značen jako cyklotrasa, cesta je ale místy technicky poměrně náročná, eventuelně lze jet po silnici z Vlašimi přímo na Ctiboř. Neprůjezdný je rovněž úsek z Českého Šternberka do Malovid a pro náročný terén byla rovněž vynechána pasáž po turistické cestě mezi Vlastějovicemi a zříceninou Chřenovice.

 Vodácká varianta

 Sázava patří mezi vodáky k nejoblíbenějším řekám – můžete po ní na kánoi putovat buď celé dny, nebo si vybrat jednodenní plavbu podle chuti, vodáckých schopností a stavu vody.  Zatímco střední úsek nabízí klidnou a bezpečnou plavbu na kterou se můžete vydat i s dětmi, pod Týncem se řeka rozdivočí a objeví se nádherné peřeje. Jako by Sázava před splynutím s Vltavou chtěla na poslední chvíli ukázat to nejlepší, co v sobě má. Pokud zvolíte na tomto úseku loď jako přesunový prostředek, počítejte s opačným směrem putování a také s tím, že během plavby minete Velký Blaník. Na druhou stranu vede vodácká trasa kolem významné památky, kterou je Sázavský klášter. Úsek Ledeč nad Sázavou – Davle  představuje plavbu dlouhou 130 km, což je zvládnutelné za 5–7 dní. Vodácky jde o snadný úsek obtížnosti ZWC, vyjma části Týnec–Pikovice, kde se obtížnost posouvá na WWII (mírně těžké peřeje, hranice sjízdnosti pro otevřenou loď). Tento spodní úsek navíc bývá v létě často bez vody.