Centrální stezka – Slavkovský les

Lesnatá náhorní plošina Slavkovského lesa, rozkládající se mezi třemi lázeňskými městy v západních Čechách, vás překvapí krásou a opuštěností zároveň. Až do druhé světové války se tato oblast, vklíněná mezi Český les a Doupovské hory, nazývala po tehdejšími vládci a majiteli Císařský les neboli Kaserwald. Nerušená příroda a hluboké lesy byly odedávna bohaté na zvěř a odehrálo se zde mnoho císařských honů. Je tu co obdivovat i dnes – například minerální prameny a jejich divoké výrony, lesní rybníky, horská rašeliniště nebo pozůstatky dávné těžby cínových rud.

Pěší trasa Via Czechia vede přes Slavkovský les ve třech etapách mezi Dolním Žandovem a Toužimí, celkem tento úsek měří 63 km. Trasa je navrhnutá tak, aby vedla přes většinu zajímavých lokalit – vystupuje na nejvyšší horu Lesný, dále vede přes Kladskou, Křížky i Bečov nad Teplou. Vyjma začátku a konce je jedinou větší obcí na trase Bečov nad Teplou, jinak trasa spíše prochází krajinou bez známek větší turistické infrastruktury. V převážné části vede trasa přes CHKO Slavkovský les a z toho důvodu je tedy třeba chovat se zodpovědně a dbát zásad ochrany přírody. Začátek i konec úseku jsou dostupné vlakovou i autobusovou dopravou, nejlepší možnosti ubytování najdete v Kladské a Bečově.

Cyklistická varianta

Cyklistická trasa Slavkovským lesem je dlouhá 64 km. Pokud možno se co nejvíce přibližuje té pěší, ovšem vyhýbá se několika neprůjezdným nebo hůře sjízdným úsekům. Trasa tak nevede přes nejvyšší vrchol Lesný, na který se na kole dá případně odbočit od rozcestí Vysoké sedlo. Pro cyklisty je rovněž neprůjezdná pasáž vedený přes Vlčí kámen a zeleně značená cesta mezi Křížky a Bečovem. Rovněž úsek z Bečova k Bečovským rybníkům je pro kola hůře průjezdný a vede tedy po nedaleké cyklotrase.