Centrální stezka – Smrčiny a Chebská pánev

Nejzápadnější oblast České republiky leží v nádherném a relativně málo navštěvovaném pohoří Smrčiny. Tyto hory pokrývají celý Ašský výběžek, na jihovýchodě hraničí s Chebskou pánví a zasahují až ke Krušným horám – do údolí Zlatého potoka mezi Luby a Kraslicemi. Tato členitá hornatina se ovšem převážně rozprostírá na německém území, kde se tyčí i její nejvyšší hora Schneeberg, vysoká 1 051 metrů.

Trasa Centrální stezky prochází oblastí Smrčin a Chebské pánve ve třech etapách, dlouhých celkem 70 km. Centrální stezka začíná u nejzápadnějšího bodu České republiky a vede přes Podhradí, nejvyšší horu českých Smrčin Háj, město Aš, hrad Seeberg do Františkových Lázní. Dále trasa pokračuje přes Komorní hůrku do Chebu a odtud přes Lipovou do Dolního Žandova na úpatí Slavkovkého lesa. Od Nejzápadnějšího bodu ČR až k rozcestí Dolní Ovčín u Halštrova vede trasa souběžně s Jižní a Severní stezkou. Zde se odpojuje Severní stezka a až k okraji Chebu vede trasa souběžně s Jižní stezkou, od které se odpojuje na rozcestí u hráze vodní nádrže Skalka.

Cyklistická varianta

Mírně zvlněná krajina Ašského výběžku, Smrčin a Chebské pánve je pro putování na kole jako stvořená. Cyklisté tu najdou množství pěkných cest, starých „signálek“ i značených cyklotras. Cyklistická varianta měří 73 km a dá se zvládnout za jediný den. Trasu lze absolvovat na horském kole jen s několika málo odchylkami od základní pěší trasy Centrální stezky. Cyklistická verze vynechává cestu po modré značce z hory Háj do Podhradí, cestu přes Goethovy skály a také cestu od hradu Seeberg do Lužné. Putování na kole lze prodloužit až k trojstátí Čech, Bavorska a Saska, které je někdy omylem považováno za nejzápadnější bod naší země.