Centrální stezka – Hornosázavská pahorkatina a Železné hory

Oba geomorfologické celky, které v tomto úseku Centrální stezka překračuje, leží v severní části Českomoravské vrchoviny. Jižněji ležící Hornosázavská pahorkatina s nejvyšším vrcholem Roudnice (661 m) tvoří široký pás zvlněné krajiny mezi Kutnou Horou a Jihlavou, zhruba vymezený údolími Sázavy a Doubravy. Na tuto oblast navazují poněkud vyšší Železné hory (nejvyšší hora U Oběšeného, 737 m), nejsevernější část Českomoravské vrchoviny.

Pěší trasa Centrální stezky Via Czechia prochází Hornosázavskou pahorkatinou a Železnými horami ve třech etapách o celkové délce 84 km. Všechny tři etapy patří svou kilometráží spíše mezi delší. Důvodem jsou omezené možnosti ubytování, zejména v oblasti mezi Ledčí nad Sázavou a Sečí. Kdo se nemusí vázat na hotely a penziony, může si délku etap přizpůsobit podle potřeby.

Z Ledče nad Sázavou vede první etapa přes Čihošť do Golčova Jeníkova, v obou těchto místech leží nějaký ze středů Česka. Průchod takovými body koresponduje s filosofií Centrální stezky – vést trasu středem země –, a proto z trasy pochopitelně nemohly být vynechány. Mezi Vilémovem a Běstvinou tvoří trasa oblouk z důvodu neprůchodnosti hráze přehrady Pařížov. Trasa rovněž obchází vodní nádrž Seč, zejména z důvodu návštěvy zříceniny hradu Oheb s nádhernými výhledy. Na pravém břehu přehradního jezera je rovněž větší výběr ubytování. Případně lze jít po levém břehu sečské nádrže a trasu tak o pár kilometrů zkrátit.

Cyklistická varianta

Cyklistická trasa se v tomto úseku Centrální stezky z velké části shoduje s tou pěší. Objíždí nicméně neprůjezdná místa nebo úseky, které jsou pro jízdu na kole nevhodné. Jedná se zejména o úsek po žluté značce od rozcestí Fabiánka do Golčova Jeníkova, modře značenou cestu údolím Doubravy až k vodní nádrži Pařížov, či strmý výjezd v rezervaci Kaňkovy hory od rozcestí Županda. Pro kola je rovněž neprůjezdná rezervace Polom nebo zeleně značená cesta mezi Skansenem Veselý kopec a Královou pilou. Celkem tento úsek měří 76 km, což je zvládnutelné za 1–2 dny.

 Vodácká Varianta

 V tomto úseku je sjízdná řeka Chrudimka, a to obvykle z Trhové Kamenice k hrázi vodní nádrže Seč, což představuje 22 km plavby. Tok nad Trhovou Kamenicí bývá často úzký a zarostlý, pod hrází sečské přehrady není v korytě dostatek vody. Pokud nechcete pádlovat po vzdutí přehrady, lze plavbu ukončit u obce Klokočov. Horní Chrudimka bývá obvykle sjízdná na jaře nebo po deštích (minimum je 83 cm na vodočtu v Přemilově), řeka má zde vodáckou obtížnost ZWC.