Uzavírky v Českém Švýcarsku – sezona 2024

Vzhledem k dlouhodobějším dopadům požáru v roce 2022 a také kvůli kůrovcové kalamitě budou po celou letní sezonu 2024 uzavřeny 3 úseky na Severní stezce Českým Švýcarskem. Týká se to dvou etap – konkrétně 13. etapy Děčín-Hřensko a 14. etapy Hřensko-Mezní Louka. Upravili jsme proto online mapu na webu – viz https://mapy.cz/s/lehoresuze

Doporučovaná trasa zkracuje celkovou délku o cca 6 km, úsek Labské pískovce a České Švýcarsko tak namísto 71 km měří pouze 65 km.

Údolí Suché Kamenice je uzavřené z důvodu kůrovcem napadených a následně uschlých stromů, které mohou spadnout a průchod je proto nebezpečný. Alternativní trasa vede od vyhlídky Belveder po zelené značce po pravém břehu Labe do Hřenska.

Edmundova soutěska je uzavřená po požáru z důvodu nestability skal a nebezpečí pádu balvanů. Ze stejného důvodu je uzavřena i Gabrielina stezka od Pravčické brány na Mezní Louku. Alternativní trasa vede z Hřenska po červené značce  na rozcestí Tři prameny, odkud je možné učinit odbočku k Pravčické bráně a stejnou cestou zpět. Dále trasa pokračuje po Mlýnské cestě směrem na Meznou. Obec Mezná je možné minout a jít zkratkou po nově zřízené cestě přímo na Mezní Louku.