Severní stezka – Labské pískovce a České Švýcarsko

Trasa Severní stezky vede od východní hranice CHKO Labské pískovce u Tisé po červené turistické značce přes Ostrov, Děčínský Sněžník, Děčín, Labskou Stráň do Hřenska. Odtud pokračuje národním parkem České Švýcarsko rovněž převážně po páteřní červené značce přes Pravčickou bránu, Mezní Louku, Jetřichovice až na hranici národního parku s CHKO Lužické hory v obci Studený. Celkem tento úsek Severní stezky měří 71 kilometrů a je rozdělen na čtyři celodenní etapy. Unikátem trasy v Českém Švýcarsku je kilometr dlouhý úsek vedený soutěskou Kamenice, který lze absolvovat pouze plavbou lodí. Plavební sezona zde trvá od dubna do října, mimo toto období je soutěska uzavřena, a je tedy nutné zvolit alternativní trasu.

Cyklistická varianta

Cykloturisté najdou na území Labských pískovců a Českého Švýcarska značené cyklotrasy nebo cyklostezky. Je třeba mít na paměti, že mnoho pěších značených cest není pro kola vhodných a v národním parku České Švýcarsko mohou cyklisté jezdit jen po silnicích a vyznačených cyklotrasách. Cyklistická varianta Severní stezky vede z výše uvedených důvodů převážně po zcela jiných cestách než základní pěší trasa. Z Tisé tak směřuje přímo na vrchol Děčínského Sněžníku, odkud vede do Děčína severní cestou kolem osady Maxičky. Následuje úsek po Labské cyklostezce podél levého břehu Labe a přívozem do Hřenska. Odtud trasa stoupá k rozhledně Růženka a do Jetřichovic vede přes Dolský mlýn a údolím Jetřichovické Bělé. Poslední úsek do Studeného je třeba jet po silnici přes Rynartice s vyhlídkou na Křížovém vrchu. Cesta rezervací Pavlínino údolí je pro cyklisty uzavřená a beztak neprůjezdná. Celá trasa měří 54 kilometrů a na horském nebo trekingovém kole je zvládnutelná za jeden den.